Zgodovina hiše, stavbe, parcele ali kmetije

Človek pride in gre … stavba pa ostane.

Zgodovina objektov je lahko tako pestra in zanimiva kot družinska zgodovina. Zgodovinarji ločimo med mestnimi in podeželskimi stavbami in vsako od omenjenih področje zahteva svoj pristop.

Pri raziskovanju mestnih objektov lahko raziščemo:

 • imena nekdanjih lastnikov,
 • imena nekdanjih najemnikov,
 • nekdanja ureditev prostorov,
 • nekdanja opremljenost prostorov,
 • usoda nekdanjih lastnikov.

Kmečko prebivalstvo je bilo veliko bolj mobilno, kot si to znamo danes predstavljati. Kmetije so pogosto menjavale lastnike in zato je zmotno misliti, da je današnja družina lastnik kmetije že od nekdaj.

Pri raziskovanju današnjih ali nekdanjih kmetij lahko raziščemo:

 • imena nekdanjih lastnikov,
 • imena nekdanjih hlapcev in dekel,
 • usodo nekdanjih lastnikov,
 • strukturo kmetije,
 • obseg kmetije,
 • glavne dejavnosti kmetije,
 • točno lokacijo stavb,
 • namembnost stavb.

Raziskava parcele nam lahko pove vse o bivših lastnikih, nekdanjo funkcijo parcele ter v katero večjo enoto je ta spadala.

Oglejte si tudi zanimivosti… kliknite tukaj.

Primer raziskave objekta oz. kmetije najdete na tej povezavi – Kmetija Rat.