Migracija in izseljevanje

 19. in 20. stoletju je veliko ljudi zapustilo svojo domovino ter odšlo na delo v tujino, recimo v Nemčijo, Kanado, ZDA, Brazilijo in Argentino. Izseljevanje oz. emigracija je zajela skoraj vse sloje prebivalstva. Takratni emigranti so danes poznani pod terminom zdomci in izseljenci.

V Nemčiji so povečini delali v rudnikih, v Južni Ameriki na farmah in plantažah, v Kanadi pa v rudnikih ali kot gozdni delavci.

Največ ljudi je odšlo na delo v Združene države Amerike, kjer se je večina prišlekov zaposlila v industriji. Večji centri so bili: New York (New York, Little Falls), Connecticut (Bridgeport), Pensilvanija (Forest City, Bethlehem, Cornwall), Ohio (Bridgeport, Cleveland, Euclid, Barberton), Michigan (Grand Haven, Detroit, Flint), Illinois (Lincoln, St. Louis, Joliet), Wisconsion (Willard, Kenoska, Milwaukee), Minnesota (St. Anthony, St. Paul), Kolorado (Denver, Colorado Springs, Canon City) itn.

Na tem mestu velja omeniti naslednjo zanimivost: Slovenski izseljenci so v kalifornijskem okrožju San Benito ustanovili rudarsko mesto New Idria, kjer so kopali živo srebro.

Ljudem, ki so odšli na delo v tujino, lahko v določenih primerih tudi sledimo. Možno je raziskati:

  • kdaj so zapustili domovino,
  • s katero ladjo so potovali,
  • kdaj so prispeli,
  • koliko denarja so imeli s seboj,
  • kakšnega zdravja so bili,
  • kam so bili namenjeni,
  • ali so znali brati in pisati.

Pogosto pridobimo še več informacij.

Spodnja slika prikazuje primer emigracijskih papirjev.