Kaj je lektoriranje?

 Lektoriram:

 • doktorske disertacije,
 • magistrske naloge,
 • diplomske naloge,
 • seminarske naloge in projektne naloge,
 • spletne strani,
 • priprave za strokovni izpit,
 • eseje,
 • strokovne članke,
 • znanstvene članke,
 • članke,
 • revije,
 • časopise,
 • leposlovna besedila,
 • letna poročila,
 • navodila,
 • dopise,
 • knjige,
 • zbornike,
 • biltene,
 • različne publikacije,
 • oglase in oglasna sporočila,
 • letake in druga besedila.

Na Vašo željo po opravljenem lektorskem delu izdam tudi IZJAVO LEKTORJA, ki potrjuje, da je besedilo jezikovno pravilno in slovnično strokovno pravilno napisano.

Določene inštitucije imajo že vnaprej pripravljene obrazce, primer Univerza v Mariboru:

Lektoriram vse diplomske, magistrske in doktorske naloge vseh izobraževalnih zavodov:

 

Univerza v Ljubljani

skrajšano ime UL

Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

 

Akademija za glasbo

UL AG

Stari trg 34, 1000 Ljubljana

 

 

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo

UL AGRFT

Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana

 

 

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

UL ALUO

Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

 

 

Biotehniška fakulteta

UL BF

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

 

 

Ekonomska fakulteta

UL EF

Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

 

 

Fakulteta za arhitekturo

UL FA

Zoisova 12, 1000 Ljubljana

 

 

Fakulteta za družbene vede

UL FDV

Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

 

 

Fakulteta za elektrotehniko

UL FE

Tržaška 25, 1000 Ljubljana

 

 

Fakulteta za farmacijo

UL FFA

Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

 

 

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

UL FGG

Jamova 2, 1000 Ljubljana

 

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

UL FKKT

Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana

 

 

Fakulteta za matematiko in fiziko

UL FMF

Jadranska 19, 1000 Ljubljana

 

 

Fakulteta za pomorstvo in promet

UL FPP

Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož

 

 

Fakulteta za računalništvo in informatiko

UL FRI

Tržaška 25, 1000 Ljubljana

 

 

Fakulteta za socialno delo

UL FSD

Topniška 31, 1000 Ljubljana

 

 

Fakulteta za strojništvo

UL FS

Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana

 

 

Fakulteta za šport

UL FŠ

Gortanova 22, 1000 Ljubljana

 

 

Fakulteta za upravo

UL FU

Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

 

 

Filozofska fakulteta

UL FF

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

 

 

Medicinska fakulteta

UL MF

Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

 

 

Naravoslovnotehniška fakulteta

UL NTF

Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana

 

 

Pedagoška fakulteta

UL PEF

Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

 

 

Pravna fakulteta

UL PF

Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

 

 

Teološka fakulteta

UL TEOF

Poljanska 4, 1000 Ljubljana

 

 

Veterinarska fakulteta

UL VF

Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

 

 

Zdravstvena fakulteta

UL ZF

Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

 

 

Univerza v Mariboru

Skrajšano ime: UM

Slomškov trg 15, 2000 Maribor

 

 

Ekonomsko-poslovna fakulteta

UM EPF

Razlagova 14, 2000 Maribor

 

 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

UM FERI

Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

 

 

Fakulteta za energetiko

UM FE

Hočevarjev trg 1, 8270 Krško

 

 

Fakulteta za gradbeništvo

UM FG

Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

 

 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

UM FKKT

Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

 

 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

UM FKBV

Pivola 10, 2311 Hoče

 

 

Fakulteta za logistiko

UM FL

Mariborska c. 7, 3000 Celje

 

 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko

UM FNM

Koroška c. 160, 2000 Maribor

 

 

Fakulteta za organizacijske vede

UM FOV

Kidričeva cesta 55 a, 4000 Kranj

 

 

Fakulteta za strojništvo

UM FS

Smetanova ul. 17, 2000 Maribor

 

 

Fakulteta za varnostne vede

UM FVV

Kotnikova 8, 1000 Ljubljana

 

 

Fakulteta za zdravstvene vede

UM FZV

Žitna ulica 15, 2000 Maribor

 

 

Filozofska fakulteta

UM FF

Koroška c. 160, 2000 Maribor

 

 

Medicinska fakulteta

UM MF

Slomškov trg 15, 2000 Maribor

 

 

Pedagoška fakulteta

UM PEF

Koroška c. 160, 2000 Maribor

 

 

Pravna fakulteta

UM PF

Mladinska ulica 9, 2000 Maribor

 

 

Študentski domovi Maribor

UM ŠD

Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor

 

 

Univerzitetna knjižnica Maribor

UM UKM

Gospejna 10, 2000 Maribor

 

 

Univerza na Primorskem (UP)

Titov trg 4, 6000 Koper

 

 

Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)

Titov trg 5, 6000 Koper

 

 

Fakulteta za management Koper (UP FM)

Cankarjeva 5, 6104 Koper

 

 

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)

Glagoljaška 8, 8000 Koper

 

 

Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica (UP FTŠ)

Obala 11, 6320 Portorož

 

 

Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)

Cankarjeva 5, 6000 Koper

 

 

Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)

Polje 42, 6310 Izola

 

 

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)

Garibaldijeva 1, 6000 Koper

 

 

Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT)

Muzejski trg 2, 6000 Koper

 

 

Študentski domovi (UP ŠD)

Muzejski trg 2, 6000 Koper

 

 

Univerza v Novi Gorici (UNG)

Vipavska 13, p. p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica

 

 

Fakulteta za aplikativno naravoslovje

Vipavska 11 c, Ajdovščina

 

 

Fakulteta za podiplomski študij

Vipavska 13, p. p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica

 

 

Fakulteta za humanistiko

Vipavska 13, p. p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica

 

 

Fakulteta za znanosti o okolju

Vipavska 13, p. p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica

 

 

Poslovno-tehniška fakulteta

Vipavska 13, p. p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica

 

 

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo

Vipavska 11 c, Ajdovščina

 

 

EMUNI univerza

Evro-sredozemska univerza (EMUNI univerza)

Sončna pot 20, 6320 Portorož

 

 

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Fakulteta)

Prešernova ul. 1, 2000 Maribor

 

 

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF)

Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica

 

 

Evropsko središče Maribor (ESM)

Gosposka ul. 1, 2000 Maribor

 

 

Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ)

Predoslje 39, 4000 Kranj

 

 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ)

Sevno 13, 8000 Novo mesto

 

 

Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV)

Lava 7, 3000 Celje

 

 

Fakulteta za medije v Ljubljani (FaM)

Leskoškova c. 12, 1000 Ljubljana

 

 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ)

Kidričeva 9, p. p. 62, 5000 Nova Gorica

 

 

Institutum Studiorum Humanitatis

Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (ISH)

Rožna dolina, c. V/26, 1000 Ljubljana

 

 

IEDC – Poslovna šola Bled

Fakulteta za podiplomski študij managementa

Prešernova cesta 33, 4260 Bled

 

 

GEA College – Fakulteta za podjetništvo (FP)

Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran

(prej Visoka šola za podjetništvo)

 

 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ)

Mariborska 7, 3000 Celje

 

 

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ)

Jamova 39, 1000 Ljubljana

 

 

Šola za risanje in slikanje (VŠRS)

Ul. Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana

 

 

Visoka šola za dizajn v Ljubljani (VSD)

Gerbičeva ul. 51, 1000 Ljubljana

 

 

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (IBS)

Mencingerjeva ul. 7, 1000 Ljubljana

 

 

Visoka šola za računovodstvo, Ljubljana (VŠR)

Stegne 21 c, 1000 Ljubljana

 

 

Visoka šola za storitve (VIST)

Cesta na Brdo 69, Ljubljana

 

 

Visoka šola za tehnologije in sisteme (VITES)

Na Loko 2, p. p. 111, 8000 Novo mesto

 

 

Visoka šola za tehnologijo polimerov (VŠTP)

Pod gradom 4, 2380 Slovenj Gradec

 

 

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto (VŠUP)

Na Loko 2, p. p. 51, 8000 Novo mesto

 

 

Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO)

Trg mladosti 2, Velenje

 

 

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec (VŠZV)

Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec

 

 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ)

Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

 

 

Visoka šola za zdravstvo Novo mesto (VŠZNM)

Na Loko 2, p. p. 158, 8000 Novo mesto

 

 

Visoka zdravstvena šola v Celju (VZŠCE)

Mariborska cesta 7, 3000 Celje

 

 

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ)

Novi trg 5, 8000 Novo mesto

 

 

Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto (FPUV)

Na Loko 2, p. p. 51, 8000 Novo mesto

 

 

Fakulteta za poslovne vede (FPV)

Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

 

 

Visoka gospodarska šola

Mariborska cesta 2, 3000 Celje