Kako napisati dober povzetek?

Povzetek seminarske, diplomske in magistrske naloge ali doktorske disertacije oz. znanstvenega/strokovnega članka predstavlja enega izmed bistvenih sestavnih delov danega dela. Številni ga zanemarjajo, ker menijo, da je nepomemben, a temu ni tako. V resnici je prav ta del naloge tisti, ki omogoča bralcu prvi stik s celotnim besedilom.

Povzetek naloge ali disertacije predstavlja ekstrakt znanstvenega dela. Člani komisije bodo že po povzetku videli, ali ste bili tudi v nalogi dosledni. Tudi drugi bralci, ki bodo iskali material za svojo raziskavo po knjižnicah in drugih bazah podatkov, bodo najprej prebrali povzetek diplomske, magistrske naloge, doktorske disertacije ali znanstvenega/strokovnega članka. In prav zato mora biti prav iz povzetka jasno razvidno, o čem govori celotno besedilo in ali je to tisto, kar iščejo. Če jih bo prepričal povzetek, bodo prebrali delo v celoti.

Iz povzetka naj bi bralec diplomske, magistrske naloge, doktorske disertacije ali znanstvenega/strokovnega članka razbral štiri ključne elemente:

  • kaj je tema besedila,
  • kateri so bili cilji in hipoteze raziskave,
  • kakšno metodologijo je avtor uporabil pri danem delu,
  • kateri so dejanski rezultati, dosežki oz. dognanja raziskovanja.

Povzetek mora torej vključevati informacije o tem, kaj ste obravnavali, katere so bile vaše hipoteze in cilji, kakšne metodologije ste se poslužili, katere rezultate je prineslo dano raziskovalno delo.

Zaradi kompleksnosti povzetka torej ni mogoče napisati v kratkem času, saj terja več osnutkov in dovolj dolgo »brušenje« oz. preoblikovanje besedila, dokler se v njem ne zgosti samo bistvo naloge. Povzetek torej pišemo šele na koncu, ko imamo opravljeno raziskavo in napisano celotno nalogo vključno s sklepom.

Nudim pisanje oz. izdelavo povzetka seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog ali doktorskih disertacij oz. znanstvenih/strokovnih člankov v slovenskem in/ali nemškem jeziku. Če boste pisanje povzetka v slovenščini in/ali nemščini zaupali meni, boste prihranili ogromno časa in denarja.

Morate napisati besedilo ali članek, a ne veste, kje začeti?

Ponujam redaktorsko delo, pisanje najrazličnejših besedil za spletne strani ali druge vrste medijev (bloge, časopise, revije, letake ipd). Besedilo bo napisano razumljivo, pregledno, privlačno in po vaših željah. Ob enem bo besedilo povezano (koherentno), zanimivo in slovnično pravilno ter lektorirano.

Besedila za spletno stran dobo napisana po skrbno izbranih ključnih besedah, ki so ključnega pomena za odlično optimizacijo vaše spletne strani.

Vas zanima cena? Sledite mi na cenik.