O meni

Sem Julija Lampreht, izkušena lektorica, učiteljica in prevajalka. Leta 2012 sem na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru z odliko zaključila študij prevajanja-tolmačenja nemščina in slovenskega jezika s književnostjo ter pridobila akademski naziv univerzitetna diplomirana prevajalka in tolmačinja za nemški jezik in profesorica slovenščine.

Že med študijem sem veliko časa namenila lektoriranju, poučevanju in prevajanju. Tako sem med drugim izvajala tečaje nemščine (poučevala odrasle), prevajala različna besedila, inštruirala nemščino in slovenščino, lektorirala besedila ter pisala članke.

Od leta 2015 sodelujem kot lektorica pri tiskani reviji Prijatelj (verski list bolnikov, invalidov in njihovih prijateljev) ter pri reviji Doma sv. Jožef Celje Zvon s hriba. Poleg lektoriranja omenjenih revij sem lektorirala veliko diplomskih, seminarskih in magistrskih nalog, doktorskih disertacij, zbornikov, revij, časopisov, raznih biltenov, katalogov, dopisov, letakov ipd.

Strankam se posebej posvetim in jim poskušam odgovoriti na vprašanja ter dileme v zvezi z danim besedilom. Tako lažje najdemo skupno rešitev, ki je v zadovoljstvo obeh.

Svoje znanje nenehno izpopolnjujem. Zavedam se, da so natančnost, strokovnost in zanesljivost ključ do uspeha. Vse to prispeva k zadovoljstvu strank, o čemer pričajo tudi številne reference.