Družinska kronika družine Haury in Herzog

V veselje mi je, da vam lahko predstavim družinsko kroniko družin Haury in Herzog.

Kratek pregled:

Družina Haury izvira iz Češke.

Kariero so naredili pri avstrijski južni železnici.

Michael je bil najprej ključavničar, kasneje pa strojevodja na progi Maribor – Pragersko – Celje – Laško – Zidani Most.

Po prvi svetovni vojni je bila Spodnja Štajerska priključena Jugoslaviji in Michael je našel nov dom v Avstriji na Štajerskem.

Svojo bodočo ženo Mathilde Herzog je spoznal preko delovnega kolega. Živeli so v kraju Lamperstätten, St. Nikolai im Sausal.

Družina Herzog je živela na Štajerskem v kraju Lamperstätten, St. Nikolai im Sausal.

Pripadali so kmečkemu sloju.

Bili so podložniki gradu Waldschach.

Joseph Herzog je začel delati kot tkalec v prvi polovici 19. stoletja.

Družinski člani družine Herzog so imeli dobre stike z družinami v okolici, npr. Halbwirt, Neuwirt, Zinser, Mitteregger, Scherubl, Fürbahs, Škart, Godec, Fiedler, Astl, Terbisch, Stubenrauch itd.

Stephan Herzog je bil oče štirinajstih otrok.

Tukaj je podan le kratek povzetek. Družinska kronika je zelo obsežna ter obsega 100 strani.

Največ dokumentov je bilo v Sloveniji in Avstriji.

Dokumenti so bili napisani v slovenskem in nemškem jeziku.

Gospod H. Haury in gospod A. Korb ponosno držita v roki svojo bogato družinsko kroniko.
Družina Haury si je postavila pravljično hiško na Štajerskem. Le to smo vzeli kot podlago za ozadje izredno velikega družinskega drevesa. Tako smo združili preteklost s sedanjostjo.
Alexandra Kofler, Zwei Brüder auf der Suche nach ihrer Geschichte, Kleine Zeitung.

Preberite še … Zgodovina hiš.