Povezovanje

Zgodovinsko gledano so bili zmagovalci tisti, ki so se povezovali med seboj.

Evropska unija nam daje možnost in spodbuja povezovanje. Mi moramo le odpreti vrata.

Prevečkrat vzpostavljanje novih povezav ni uspešno zaradi neznanja jezika, nerazumevanja stanja, miselnosti ali trendov v drugi državi. Tako na občinski kakor podjetniški ravni nudim s svojim bogatim znanjem in izkušnjami podporo pri odpiranju novih vrat, tako v Sloveniji kakor Avstriji.

Svojim partnerjem nudim:

Iskanje stikov.

Nudim podporo pri navezovanju stikov.

Nudim podporo pri iskanju novih poslovnih priložnosti in partnerjev.

Zbiram vse vrste informacij za svoje stranke.

Prevajam vsa besedila, tudi strokovna.

Zgradimo skupaj nove mostove za boljši in uspešnejši jutri.

Dr. Rajmund Lampreht, nadškof Alojz Cvikl, župan Saša Arsenovič, županja Maria Knauder, dekan Gerfried Sitar, zgodovinar Heinz Guntschnig, arhivistka Liljana Urlep, podžupan Maximilian Peter in dekan Marko Veršič.