Knjiga z naslovom Grad Viltuš

Po poteh plemstva in gospode na Viltušu je prva knjiga, ki v celoti obravnava zgodovino gradu Viltuš, in sicer od nastanka do današnjih dni. Knjiga obljublja zanimivo branje ter vsebuje veliko še neobjavljenega fotomateriala. Preberite še do sedaj neodkrite zgodbe, na primer o tem, kako so viltuški gospodje zasedli grad na Muti ter se spopadli z tedaj najmočnejšo plemiško družino – Habsburžani.

V knjigi poleg viltuških gospodov obravnavam še:

  • nastanek dežele Štajerske ter boj z Madžari,
  • štajerske deželne kneze Otokarje,
  • gospode Wildonske
  • plemenite Auersperge,
  • gospoda Carnerija (v Gradcu sta po njem poimenovani ulica in gimnazija),
  • gospoda Lannoya, ki ga je nadvojvoda Janez predlagal za profesorja na graškem Joanneumu itn.

Knjiga je bila javnosti predstavljena 24. septembra 2017. Predstavitev je moderiral gospod Stane Kocutar, knjigo pa je finančno podprla občina Selnica ob Dravi ter založilo Turistično društvo Selnica ob Dravi.

Boris Dolničar, Slovenske novice, je zapisal, da gre za izid /…/ imenitne dvojezične monografije o gradu Viltuš, pri nastanku katere sta sodelovala zgodovinar Rajmund Lampreht ter prevajalka in profesorica nemškega jezika Danica Perše /…/.

Vljudno vabljeni k naročilu!

KJE JE LAHKO KUPITE KNJIGO O GRADU VILTUŠ?
Na sedežu Turističnega Društva Selnica ob Dravi. Kontaktna oseba je predsednica društva, ga. IVANKA FREŠER, dosegljiva na telefonski številki 051 632 310.

Oglejte si še največje družinsko drevo.

Ključne besede v knjigi:

Gundakar, ministeriali, Madžari, Traungavci, Otokarji, gospodje Wildonski, Šentpavel, Fala, Maribor, Gornja Radgona, Habsburžani, Rudolf Habsburški, Celjski grofje, Henrik 2. Viltuški, Henrik 3. Viltuški, Viljem Viltuški, Berthold Viltuški, Konrad Viltuški, Erazem Viltuški, Gottfried Viltuški, Ulrik Mariborski, Gottfried Mariborski, misijonar in jezuit Franc Ksaverij Weninger, krška škofija, Boštjan Weniger, grof Rabatta, Herberstein, Kacijaner, Franc Liszt, Rogaška Slatina, Franc Schubert Ave Marija, Družina Badl, Družina Magerl, Peter Magerl, Vavra Vacla, Rajnhold Rajko Bibi Vavra, Cangel, Dom Danice Vogrinec, dom upokojencev

Predstavitev knjige v Pokrajinskem muzeju v Mariboru:

Pri organizaciji predstavitve knjige so sodelovali: dr. Mirjana Koren, mag. Oskar Habjanič, univ. dipl. arheol. Drago Oman, mag. Jurij Lep, Turistično društvo Selnica ob Dravi, Društvo kmečkih žena Selnica ob Dravi in selniška kraljica jabolk. Hvala Vam za Vaš trud!

Branka Bezjak o knjigi in njeni predstavitvi: “Polna obiskovalcev je bila Grajska kavarna Pokrajinskega muzeja Maribor, kjer je Turistično društvo Selnica ob Dravi skupaj z muzejem pripravilo predstavitev knjige Grad Viltuš, po poteh plemstva in gospode na Viltušu. Dvojezična knjiga, ki jo je društvo izdalo lani, kot prva popisuje vso zgodovino gradu od nastanka do sedanjosti, v njej je veliko še neobjavljenega fotografskega gradiva in tudi neznanih zgodb. Strnjeno in zelo razumljivo je na četrtkovem dogodku številne menjave lastnikov in prilastitve posesti nekdanjih viltuških gospodov popisal soavtor knjige Rajmund Lampreht, rodoslovec in raziskovalec družinskih zgodovin.” (Vir: Branka Bezjak: Neznane zgodbe lastnikov gradu Viltuš, Časnik Večer, 15. 4. 2018.)