Gradovi in dvorci v Sloveniji

Gradovi in dvorci so do 19. stoletja imeli bistveni vpliv na ljudi in okolje.

V vojaškem pogledu so namreč ljudem nudili zaščito pred nevarnostjo, njihovi lastniki pa so pogosto določali in usmerjali življenje ljudi ter tempo življenja. Prav tako so gradovi imeli vojaško strateško vlogo in so posedovali defenzivne komponente, s katerimi so se branili pred napadalci. V času srednjega veka so predstavljali ultimativno obrambo proti napadalcem.

Razvoj moderne artilerije na osnovi smodnika je s pomočjo topništva omogočil napadalcem rušitev obrambnih komponent. Zato so gradovi postali ranljivi in niso več nudili zadostne varnosti. Pomembno vlogo pri razvoju topništva in rušenju utrdb je odigral slovenski fizik, matematik in znanstvenik Jurij Vega.

Kasneje, v novem veku, je plemstvo namesto gradov pričelo graditi dvorce, ki pa so imeli izključno reprezentančno vlogo. V nasprotju z gradovi niso imeli vojaško strateške vloge in so bili lahko dostopni.

Skoraj vsak grad in dvorec je hkrati predstavljal lastno gospostvo, ta pa so v času fevdalizma tvorila jedro fevdalne družbe. Njihova moč oz. vrednost je temeljila na osnovi zemlje, ki so jo obdelovali kmetje. Valvasor je na Kranjskem naštel 225 gospostev, mi, zgodovinarji, pa danes govorimo celo o 467 gospostvih. K temu moramo prišteti še gospostva na Koroškem, Štajerskem, Prekmurju, Goriškem, Primorskem in Istri.

Vsako gospostvo je vodilo tudi svoje lastne knjige o podložnikih, ki so bile in so še danes bogat vir informacij o naših prednikih. A najprej moramo poznati socialni status naših prednikov, kraj bivanja ter nadrejeno gospostvo. Šele tedaj lahko pričnemo z raziskovanjem.

Primer: Kamnica pri Mariboru. Del kmetij je bilo podložnih Šentpavlu v Labotski dolini, ki je oddaljen ok. 80 km.

Preberite tudi … Urbarji

Pregled pomembnejših gradov in dvorcev v Sloveniji.

IMELOKACIJA
Ajdov gradSela pri Štravberku
Ajmanov gradSveti Duh, Škofja Loka
AnderburgPodgrad, Šentjur
BarboVesela Gora – Šentrupert
Baumkircherjev turnVipava
Begunje (Katzenstein)Begunje na Gorenjskem
Bela Peč (Weissenfels)Bela Peč, Rateče
BelnekDrtija, Moravče
Beltinci (Balatincz)Beltinci
Betnava (Windenau)Maribor – Betnava
Bistra (Friednethal)Vrhnika, Bistra
Bizeljsko (Wisell)Orešje, Bizeljska vas
Blagovica (Glogowitz)Blagovica, Lukovica
Blejski grad (Veldes, Velden)Bled
Bogenšperk (Wagensperk)Šmartno pri Litiji – Bogenšperk
Bokalce (Stroblhoff)Ljubljana/Brdo
Borl (Ankenstein)Cirkulane
BosisenLokacija neznana
Boštanj (Hof Savenstein)Dolenji Boštanj
Boštanj (Weissenstein, Veliko Mlačevo)Grosuplje
BranekBranoslavci, Ljutomer
Branik Rihemberk Grad (Riffenberch)Branik
Brdo (Eck, Egg)Brdo pri Lukovici
Brdo pri Kranju (Egg)Kranj/Predsolje
Breg (Willingrain)Breg pri Ribnici
Brest (Ebenporthen)Brest pri Igu
Brestanica (Reichenburg)Brestanica
Brežice (Rann)Brežice
Brinje (Seittenhof)Grosuplje
Brode (pri Vranskem)Vransko
Bucelleni-Ruardova GraščinaJesenice
Bukovica – Miležov grad (Bukowitz)Bukovica – Ivančna Gorica
Cekinov Grad (Leopoldsruhe)Ljubljana
Celjski grad (Cilli)Zagrad – Celje
Celjski Spodnji gradCelje
Cerknica (Zirknitz)Cerknica
Cerovec (Zerowetz)Cerovec, Celje
Cerovo – TaborCerovo
Cmurek (Mureck)Trata
Češenik (Scherenbüchel)Domžale/Dob/Češenik
Češnjice (Kherstetten, Lichtenegg)Češnjice, Moravče
Češnjevec (Kerschbach)Češnjevec
Spodnji Čretež (Reutenburg)Dolenje Laknice, Mokronog
Zgornji Čretež (Turn Reutenburg)Dolenje Laknice, Mokronog
Črnelo (Rotenbüchel)Domžale/Dob
Črni KalČrni Kal
Črni Potok (Schwarzenbach)Črni Potok – Litija
Črnomaljski grad (Tschernembl)Črnomelj
Črnomelj, Stoničev gradČrnomelj
Čušperk (Zobelsberg)Stari grad – Grosuplje
Divja Loka (Wildenlack)Škofja Loka – Stara Loka
Dobrava, dvorec ali Globočnikov grad (Guttenhof)Dobrava pri Kostanjevici
Dobrenja (Dobreg)Spodnja Kungota, Maribor
Dobrepole (Gutenfeld)Dobrepolje, Videm, Podpeč
Dobrna (Neuhaus)Dobrna
Dobrna (Neuhaus, Schlangenburg)Dobrna
DobrovoDobrovo – Goriška Brda
Dornava (Dornau)Dornava
Dornberk – TaborDornberk, Nova Gorica
DragomeljDomžale
Dravograd (Traburg)Dravograd
Dravski stolpPtuj
Drnča (Dermitschhoff)Begunje na Gorenjskem
Duplje (Dupplach)Kranj, Naklo
Dvor LegantBraslovče
Ehrenau (Ajmanov Grad)Sv. Duh pri Škofji Loki
Ekenštajn (Eckenstein, Eggenstein)Gorica pri Velenju
Erkenštajn – ObererckesteinLog pri Vrhovem, Sevnica
FalaFala
Fedranova graščina (Födransberg)Malo Hudo pri Ivančni Gorici
Forhtenek (Forchtenegg)Ravne pri Šoštanju
Fram (Frauheim)Fram
Frankolovo (Sternstein)Verpete, Frankolovo
FreudenauČrnci pri Apačah
Fridrihštajn (Friedrichstein) – KočevjeKočevje
Fužine (Kaltenbrunn)Ljubljana/Fužine
Galetov grad (Pepensfeld)Ljubljana
Gamberk (Gallenberg)Čemšenik
Golič (Golitsch)Slovenske Konjice
Golnik (Gallenfels)Golnik
Gorenji Mokronog (Obernassenfluss)Čužnja vas
Gorica pri Velenju (Eckenstein)Lipa, Velenje
Goričane (Görtschach)Medvode
Gornja Lendava (Lindua)Goričko, Kuzma, Grad
Gornja Radgona (Ober Radkersburg)Gornja Radgona
Gornje lendavski grad (Felsolendvai)Grad, Goričko
Gornji Grad (Oberburg)Gornji Grad
Gotnik (Gutneck)Fabci, Ilirska Bistrica
GrabenRagov log, Novo mesto
Gracarjev Turn (Feistenberg)Orehovica
Gračeno (Gretschin), Čičev gradCirnik, Brežice
Grad Na Bregu (Willingrain)Breg pri Ribnici
Grad na Goričkem (Lindua)Grad, Grad
Gradac (Graecz)Gradac
Gradec (Grazhof)Marija Gradec – Laško
Gradišče (Grabiz), Dvorec pri MlinuGradišče nad Prvačino
Grazarollijev dvorec (Garzarollhof)Senožeče
Grimšče (Grimschitzhof)Bled, Rečica
Grm (Stauden)Novo mesto
Gromperk (Grünberg)Kočno pri Polskavi
Guštanj (Guttenstein)Ravne na Koroškem
Gutenberk (Gutenberg), Hudi gradBistrica pri Tržiču
Hartenštajn (Hartenstein)Pilštanj, Kozje
Hmeljnik (Hopfenbach)Karteljevo
Hompoš (Haus Am Bacher)Pohorje – Maribor
Hošperk (Haasberg, grad Unec)Planina pri Rakeku
Hotemež (Hotemesch)Hotemež – Radeče
HrastnikHrastnik
Hrastovec (Gutenhag)Hrastovec – Lenart
HrastovljeHrastovlje
Hrib (Obergörtschach)Preddvor, Hrib
HrušicaHrušica
Hudi Grad (Gutenberk)Bistrica pri Tržiču
Idrija (Gewerkeneg)Idrija
Ig Zonek (Sonnegg)Ig
Iški turn – TurnekIg
Jable (Habach)Loka pri Mengšu
Jakobski dolZgornje Hlapje, Pesnica
Jama (Luegg)Predjama
JavornikRavne na Koroškem
Javornik (Gamseneck)Javornik, Ravne
Jelše (Erlachstein)Grajski Log, Šmarje pri Jelšah
Jereslavec – SlaunetzJereslavec, Brežice
Jurklošter (Gairach)Rimske Toplice
Kacenštajn (Katzenstein), Begunjski gradBegunjski na Gorenjskem
Kalec (Stainperg)Knežak – vas Bač
Kalec (Steinberg, Sternberg)Zagorje, Ilirska Bistrica
Kamen (Steinhoff, Steinbrückl)Novo mesto
Kamen, grad (Stein)Begunje na Gorenjskem
Kamnik, Mali grad (Stein)Kamnik
Kamnik, Stari grad (Oberstein)Kamnik
KastraAjdovščina
Kebelj (Zajčev grad, Gibl)Kebelj
Kebelj (Zbegov grad)Kebelj
KieselsteinKranj
Klevevž (Kligenfels)Grič pri Klevevžu, Šmarješke Toplice
Kluže (Thalberg)Bovec
Knežija (Graffenweg), Knežji potPonoviče
Koča vas (Hallerstein)Stari trg pri Ložu
Kočevje (Gottschee)Kočevje
Kodeljevo (Thurn an der Laibach)Ljubljana
KolovratIzlake
Kolovrat (Kollowrat), Pirkovčev gradKolovrat
KomendaPolzela
Komenda (Commenda St. Peter)Komenda
KompoljeKompolje
Konjice (Gonobitz)Slovenske Konjice
Koprivnik (Rabensberg)Sv. Trojica, Domžale
Koslerjeva graščina (Ortnek)Ortnek
Kosova Graščina (Jesenice)Jesenice
Kostanjevica (Landstrass)Kostanjevica na Krki
Kostel (Grafenwarth)Kostel
Kostel, Spodnji kostelski gradKostel
Kot (Winckel)Trstenik pri Mirni
Kovačji grad (Wolffsberg)Kovačji grad, Črnomelj
Kozjak (Kosieck)Dolenje selce, Dobrnič
Kozje (Drachenburg)Kozje
Kozlov robTolmin
Krancelj (Kranzl)Škofja Loka
Kravjek (Weineck)Leščevje, Ivančna Gorica
Križ (Creutz)Križ
KromberkKromberk, Nova Gorica
Krško (Grad Friderika Celjskega, Gurkfeld)Krško
Krumperk (Kreutberg)Domžale, Gorjuša
Krupa (Krupp)Krupa, Semič
KubedKubed – Črni Kal
Kunčen (Kuntschen)Kunč, Podstenice, Dolenjske Toplice
Kunšperk (Konigsberg)Kunšperk – Bistrica ob Sotli
LaniščeKalce pri Logatcu
Lanovž (Ober Lahnhof)Čopova ulica, Celje
Lanšprež (Landspreis)Gomila, Mirna
Lanthierijev dvorecVipava
Laško (Tüffer)Hum nad Laškim
Laško (Tüffer)Laško
Lebek (Liebeck, Lubeck)Potok, Vače, Litija
Legant (Lachenhof, Lehnhof)Braslovče 31
Lemberg (Lengenburg)Lemberg pri Šmarju
Lemberg (Löwenberg)Lemberg pri Novi Cerkvi
Lendava (Lindua Inferior)Lendava
Libek (Liebeck)Potok pri Vačah
Lihtenberk (Lichtenberg)Bogenšperk, Šmartno pri Litiji
Limbuš (Lembach)Limbuš
Lindek (Lindeck)Beli Potok pri Frankolovem
Lipniški grad, Pusti grad (Waldenberg)Zgornja Lipnica, Radovljica
Lisičje (Gayerau)Škofljica
Ljubljana, grad (Laibach)Ljubljana
Logatec (Loitsch)Logatec
Lož (Laas, Losch)Lož – Loška dolina
Lož, stolp (Laas)Lož – Loška dolina
Lože (Leitenburg)Lože – Vipava
Lukavci (Lukauzen)Lukavci
Luknja (Luegg), gradPrečna
Lušperk (Luschberg)Loška Gora, Zreče
Majšperk (Monsberg)Majšperk
Mala Loka (Hoff Lack)Domžale, Mala Loka
Mala Loka (Kleinlackh)Mala Loka – Velika Loka
Mali gradPtuj, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Mali grad (Kleinhäussl) (Ravbarjev turn)Planina, Kačja vas
Mali grad (Stein)Kamnik
Maribor (Marchburg, Marchpurg)Maribor, Piramida
Maribor mestoMaribor, Pokrajinski muzej Maribor
MarofPrečna
Mašun (Maschun)Mašun 6
Medija (Galleneck)Izlake
Mehovo (Maichau, Meichau)Podgrad, Novo mesto
Mengeš (Hoff Mannsburg)Mengeš
Mengeš (Mannsburg)Mengeš
Mestni stolpPtuj
Metlika (Möttling)Metlika
Metliški ali Katterjev stolp (Möttling)Metlika
Mirenski grad (Grado di Merna)Miren, Nova Gorica
Mirna (Neudegg)Mirna – Trebnje
Mlinski dvor (Mühlhofen)Postojna
Mokrice (Mokriz)Obrežje, Rajec
Mokronog (Nassenfuss)Mokronog
Motnik (Obermottnickh)Motnik
Muretinci (Meretinzen)Muretinci
Murska Sobota (Belmura)Murska Sobota
Muta (Hohenmaut)Muta
Negova (Negau, Egaw)Negova
Neuhaus v TržičuTržič
Norički Vrh (Narrenbühel)Gornja Radgona, Norički Vrh
Novi dvor (Höfflain)Preddvor
Novi dvor (Neuhof)Novo mesto
Novi Kinek (Neu Khuenegg), Kaprolov gradŠentilj – Trata
Novi klošter (Neukloster)Založe 38
Obrambna stolpa Cerknica (Zirknitz)Cerknica – Tabor
Obrambni stolp GradPodpeč – Koper
Obrambni stolp v Dolenji vasiDolenja vas – Divača
Ojstrica (Osterwitz)Loke, Tabor, Savinjska dolina
OkrogloOkroglo – Naklo
Olimje (Olimie)Olimje
Oplotnica (Oplotnitz)Oplotnica
Orehek (Nussdorf)Postojna, Orehek
Ormož (Friedau)Ormož, Kolodvorska cesta 9
Ortnek (Ortenegg)Ortnek
Ostri vrh (Osterberg), grad SostroBesnica pri Podgradu
Otočec (Wördl)Otočec
Pakenštajn (Packenstrein, Türen an der Pack), Paški gradŠmartno ob Paki
Petanjci (Pethenegh)Radenci, Cankova
Pilštanj (Peilenstein)Pilštanj, Kozje
Pišece, grad (Pischätz)Bizeljsko, Pišece
Planina (Montpreis, Monpreis)Planina pri Sevnici
Pleterje (Pleterhof)Pleterje
Plevna (Pliuna)Gotovlje pri Žalcu
Pobrežje (Freienthurn)Adlešiči
Podčetrtek (Windischlandsberg)Podčetrtek
Podgrad (Burgstall)Tabor pri Vranskem
Podgrad (Neuhaus, Castelnuovo Al Carso)Podgrad – Ilirska Bistrica
Podsmreka (Smreck)Podsmreka
Podsreda (Hörberg)Podsreda
Podvelb (Unter dem Gewelb)Col 76
Podvin (Podwein)Radovljica, Mošnje
PogledMlače pri Ločah
Pogonik (Poganick)Litija
Polhov Gradec (Billichgrätz)Kalvarija Polhov Gradec
Poljane (Pöllant, Pölland)Predgrad, Kočevje
Polzela (Heilenstein), (Malteška Komenda)Polzela
Ponoviče (Ponawitsch)Litija
Postojna (Adlershofen)Postojna
Pragersko (Pragerhof)Pragersko
Praproče (Lichtenberg)Praproče – Spodnje Blato
Prebold (Pragwald)Prebold
Predel Trdnjava (Passpere Predil)Predel
Predgrad (Polland)Predgrad ob Kolpi
Predjamski grad (Luegg)Postojna, Predjama
Prem (Bremb)Prem
Prestranek (Prostranigkh)Prestranek
Prežak (Prisekke)Cerov Log
Prežin (Pröschin, Presing)Šentjanž, Štore
Ptuj (Pettau)Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj
Ptuj (Pettau), Mali gradPtuj, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Pukštajn (Buchenstein)Dravograd, Bukovje
Pukštajn (Buchstein)Dravograd, Bukovje
Pusti Grad (Waldenberg)Radovljica, Zgornja Lipnica
Puštal (Burgstall)Puštal – Škofja Loka
Rače (Kranichsfeld)Rače – Fram
RadečeRadeče
Radlje (Mahrenberg), gradRadlje ob Dravi
Radlje (Mahrenberg), samostanRadlje ob Dravi
Radovljica (Radmannsdorf)Radovljica
Rajhenburg, grad BrestanicaBrestanica
Raka (Arch)Raka, Krško
Rakičan (Reketye)Murska Sobota, Rakičan
Rakovnik (Kroissenbach)Rakovnik, Šentrupert na Dolenjskem
Rakovnik (Kroissenegg)Ljubljana
Ranšperk (Rabensberg)/LanšperkRupe pri Šmartnem v Rožni dolini
RavneRavne na Koroškem
Ravne (Raunach)Pivka, Kal
Razdrto (Prewald)Razdrto
Rakštanj (Rukenstein, Ruckenstein)Laz pri Boštanju
Renče (Rentschach)Renče
Repnje (Reittlstein)Vodice, Repnje
Reštanj (Reichstein)Reštanj, Krško
ReutenbergBreg, Sevnica
Ribnica (Reiffnitz)Ribnica
Rifnik (Reicheneck)Rifnik – Šentjur pri Celju
RihemberkBranik
Rocen (Ruzing)Medvode, Tacen
Rogatec (Rohitsch)Rogatec
RotenturnSlovenj Gradec
Rožek (Roseckh)Podturn, Dolenjske Toplice
Rožek (Rudolfseck)Gradiško jezero, Moravče
Rudenek (Rudeneck)Rečica ob Savinji
Sela (Ljubljana)Ljubljana
Selo (Sella)Selo pri Radohovi vasi
Senožeče (Snosetsch)Razdrto, Senožeče (Stari grad)
Sevnica (Lichtenwald)Sevnica
Sevnica (Lichtenwald)Sevnica
SichersteinDrča, Šentjernej
SlapSlap – Vipava
Slepčjek, Slepšek (Plintenbach)Slepšek, Mokronog-Trobelno
Slivnica (Schleinitz)Slivnica pri Mariboru
Slovenska Bistrica (Windisch Feistriz)Slovenska Bistrica
Smlednik (Flednigg)Medvode, Smlednik
Smlednik (Flödnig)Medvode, Valburga
Smoletov gradič (Sallenberg)Kamnik
Smuški grad (Smuck)Smuk nad Semičem
Snežnik (Schneeberg)Stari trg pri Ložu
Socerb, StrmecSocerb
Socka (Einöd) – DobrnicaSocka
Sostro (Osterberg) – Ostri vrhSostro – Ljubljana
Soteska (Ainöd), Hudičev turnSoteska
Soteska, Šrklinov grad (Helfenberg)Studence, Žalec
Sp. Perovo (Pernau)Kamnik
Spodnja Polskava (Freistein)Spodnja Polskava
Spodnji grad Polhov Gradec (Billichgrätz)Polhov Gradec
Stara grofija (die alte Graffei)Muzejski trg 1, Celje
Stara LokaStara Loka 31, Škofja Loka
Stari gradRadlje ob Dravi
Stari grad (Altenburg)Zagrad pri Otočcu
Stari grad (Oberstein)Kamnik (Velika Špica)
Stopnik (Heggenberg)Stopnik
Strahlov grad (Altenlach)Stara Loka, Škofja Loka
Stražnerk (Strassberg)Mali Cirnik, Šentrupert
Strelov stolp v MokronoguMokronog
Strmol (Stermol)Cerklje na Gorenjskem
Strmol (Stermol)Rogatec
Struga (Strugg)Struga – Otočec
Studenice, samostanStudenice 33
Studenice, utrdbaStudenice pri Poljčanah
Sveta Katarina (Puterhof)Jelendol – Tržič
Sveta Helena (S. Alena)Kamnica
Svetina (Suvetin)Svetina, Štore
Svibno (Scharffenberg)Svibno – Radeče
Šahenturn (Schachenturn)Gornja Radgona
Šalek (Schalegg)Velenje, Šalek
Šempeter (Schrottenthurn)Kranj
Šenek (Scheneck, Schönegg)Polzela
Šentjurjeva gora (St. Giorgenberg)Gabrska gora, Litija
Šikulje (Sheckelhoff)Postojna, Velika Brda
Šilentabor (Schillentabor)Šilentabor, Pivka
Širje (Scheuern, Scheyer)Širj, Zidani Most
Škofijski dvorecLjubljana
Škofja Loka (Bishofslack)Škofja Loka
ŠkoljFamlje, Škocjan pri Divači
Škrljevo (Grailach, Chrilowe)Škrljevo – Šentrupert
Šoštanj – Pusti grad (Schönstein)Šoštanj
Šperenberk (Sperrenberg)Dolenji Leskovec, Krško
Špitalič (Neuthal)Kamnik, Špitalič
Šrajbarski turn – Thurn am HardtLeskovec pri Krškem
Šrotenturm, Detelova graščina, Šempetrski grad (Schrottenturm)Pot na Jošta 51 (Stražišče), Kranj
Štanjel (San Angelo)Štanjel
Štatemberg (Statenberg)Makole
Štatemberk, Gorenji Mokronog (Stettenberg)Štatenberk, Trobelno
Šteberk (Steegberg)Cerknica, Podšteberk
ŠteklGornji Grad – Ljubno
Štravberk (Strauberg)Novo mesto
Štrlek (Stralek, Stralegg)Šmarješke Toplice
Štovsenek (Straussenegg)Šmatevž pri Gomilskem
Šumberk (SchönbergSela pri Šumberku, Trebnje
Švarcenek, Završnik (Schwaarzenegg, Nigrignano)Podgrad pri Vremah, Divača
Švarcenštajn (Schwarzenstein)Laze pri Velenju
Tabor (Weichselstätten)Vojnik
Teriška vas (Tarischenhoff)Dolenji Boštanj, Radna
Tišina (Tysina)Tišina
Tivolski gradLjubljana
Tolmin, Kozlov robTolmin
Tonocov gradKobarid
Trebnik (Triebenegg)Slovenske Konjice
Trebnje (Treffen)Trebnje
Trilek (Trillegkh)Col
Turjak (Auersperg)Turjak
Turjak stari gradTurjak
TurnBrestanica
Turn (Thurm unter Neuburg)Preddvor
Turn (Turris)Hrastovec pri Velenju
Turn pri Črnomlju (Thurnau)Podturn, Črnomelj
Turn Pri Dragatušu (Thurn bei Dragatusch)Dragatuš
Turnišče (Tuernes)Zagrebška cesta 84, Ptuj
Tuštanj (Tuffstein)Moravče, Zgornji Tuštanj
Valdek (Waldeck)Huda luknja, Gornji Dolič
VelenjeVelenje, velenjski muzej
Velika Nedelja (Gross Sonntag)Velika Nedelja
Velike ŽabljeVelike Žablje – Ajdovščina
Vernek (Werneck)Vernek, Litija
Verpete (Rephenhof, Sternstein)Frankolovo
Vesela GoraVesela Gora 10
Vikumberg (Vinchimberg)Beka, Hrpelje-Kozina
ViltušMaribor
VinicaVinica Breg, Hrvaška
Vinica (Weinitz)Vinica, Črnomelj
Vipava (Alt Wippach)Vipava
Vipava WeichselberegVišnja Gora
Vipavski KrižVipavski Križ
VipolžeVipolže, Goriška Brda
VisokoŠkofja Loka, Visoko pri Poljanah
Višnja Gora (Wichselsberg)Višnja Gora
VitanjeVitanje
Vitanje, Novi grad (Weitenstein)Vitanje
Vitanje, Stari Grad (Weitenstein)Vitanje
Vodriž (Wiederdriess)Slovenj Gradec, Podgorje
Vogrsko (Ungerspach)Vogrsko
Vojnik (Hochenegg, Horyk, Hehenegg)Tomaž nad Vojnikom
Volavškov gradičDolenji Boštanj, Radna
Volčji Potok (Wolfsbach)Volčji Potok
Volčji Potok (Wolfspüchell)Volčji Potok
Vransko (Franz. Wittenbach)Vransko
Vrbovec (Altenburg)Nazarje
Vrhkrka (Oberguck)Poltarice, Ivančna Gorica
Vrhpolje (Schönau)Vrhpolje 34
Vurberk (Wurmberg)Slovenske Gorice, Vurberk
Vuzenica, Pistrov grad (Saldenhofen)Vuzenica
Waldenberk (Waldenberg) Lipnica, Pusti gradLipnica pri Radovljici
Zalog (Breitenau, Zalogso)Straža
Zaprice (Steinbüchel)Kamnik
Zavrč (Sauritsch)Zavrč – Ptuj
ZavrhSpodnja Slivnica – Zavrh
Zbegov Grad (Kebelj, Gibl)Kebelj pod cerkvijo Sv. Marjete
Zbelovo (Plankenstein)Zbelovo, Poljčane
Zbelovo (Plankenstein)Zbelovo pri Poljčanah
Zduša (Sdusch)Kamnik, Zduša
ZemonoZemono
Zg. Perovo (Oberperau)Kamnik
Zgornja Polskava (Oberpulsgau)Jurčičeva ulica 6, Zg. Polskava
Zgornji TuhinjZgornji Tuhinj
Zoisov Grad (Wochein)Bohinj
Zreče (Freudenberg)Zreče
Žaženberk (Sachsenwart)Sv. Lovrenc pri Preboldu
Žebnik (Sibenegg)Njivice, Radeče
Železne Dveri (Eisenthor)Ljutomer, Železne Dveri
Žička kartuzija (Closter Seiz)Žiče
Žovnek (Ruhethal)Braslovče
Žovnek (Sannegg)Podvrh pri Braslovčah
Žušem (Sussenheim)Dobrina pri Žusmu – Šentjur
Žužemberk (Seisenberg)Žužemberk

Vir

Ivan Stopar: Gradovi na Slovenskem, Cankarjeva založba, 1987.

Ivan Stopar: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji – med Kozjanskim in porečjem Save, Viharnik, Ljubljana 1993.

Dušan Kos: Vitez in grad, založba ZRC SAZU, 2005.

Hans Pirchegger: Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und Märkte, München 1962.