Zgodovinski letalski posnetek

Območje današnje Slovenije so v 20. stoletju z letali večkrat poslikali. Prvi kakovostni posnetki so bili narejeni s strani zavezniških izvidniških letal v drugi svetovni vojni, ko so iskali nemške cilje na slovenskih tleh.

Zavezniška izvidniška letala so tedaj slikala povečini le večja industrijska središča, prometna vozlišča in mesta. Vsi posnetki v Sloveniji niso na volji. Najstarejši se je ohranil za Škofjo Loko ter sega nazaj v leto 1943.

V času socialistične Jugoslavije so prav tako opravljali letalske posnetke. Zanje se je tedaj zanimala predvsem vojska. Tako imamo številne letalske posnetke iz šestdesetih let. Določeni so dobre, drugi slabe kvalitete.

Danes se teh letalskih posnetkov poslužujemo predvsem zgodovinarji in uradne inštitucije. Primerjamo lahko pozidano stanje v šestdesetih letih in danes.

Zaradi gradbenega zakona pa nam ti posnetki pridejo prav tudi v postopkih:

  • Legalizacija nepremičnine.
  • Znižanje komunalnega prispevka.
  • Znižanja ali opustitve kazni za degradacijo in uzurpacijo.

V primeru, da posedujete nepremičnino, ki še ni legalizirana ter je bila zgrajena pred letom 1967, lahko to storite preprosto z predložitvijo letalskega posnetka. Pri tem se sklicujemo na 117. člen gradbenega zakona. Prednost letalskega posnetka je, da je neizpodbiten. Upravne enote mu zato ne oporekajo ter ga sprejmejo kot dejstvo. Stranka v postopku se tako znebi pridobivanja številnih listin, mnenj in potrdil. Najpomembnejše pa je, da ni potrebno pridobivati dragega gradbenega dovoljenja.

V primeru, da potrebujete stari letalski posnetek, me prosim kontaktirajte ter Vam ga bom pomagal pridobiti.

Primer kraja Ruše pri Mariboru nam prikazuje stanje v 19. in 20. stoletju ter danes. Pozoren bralec bo lahko opazil, da so se zaradi urbanizacije deloma spremenile tudi ceste. Glavna vpadnica proti Mariboru je ostala enaka. Tudi meja gozda se skoraj ni spremenila. Pozidali so povečini travniške parcele.

Trije posnetki istih parcel.