Raziskave za potrebe sodišč

Vaš primer obravnavam zaupno in diskretno!

V sodnem postopku so običajno najpomembnejši ravno dokazi – dokazni dokumenti, ki jih za Vas poiščem in raziščem.

Na koncu mojega raziskovalnega dela, povezanega s tem področjem, prejmete:

  • poročilo,
  • slike dokumentov ali duplikate (po dogovoru),
  • natančen opis vira in kraj nahajanja originalov,

Te dokumente lahko nato uporabite v svoj prid v sodnem postopku, saj jih nasprotna stran ne more izpodbiti!

Poizvedba o nepremičnini ali premičnini

Nakup nepremičnine je velik zalogaj. Nepremičnino kupujemo za življenje in si z njo želimo uresničiti naše sanje.

Ob tem je pomembno, da še preden postanemo lastnik nepremičnine, o njej izvemo čim več. Za Vas lahko poizvem:

  • kdo je dejanski lastnik,
  • ali ima nepremičnina morebitne solastnike,
  • zgodovino nepremičnine,
  • obremenitve, plombe in zastavne pravice na nepremičnini. 

V kolikor iščete informacije o specifični nepremičnini, lahko za Vas izbrskam katastrsko občino in številko nepremičnine.

Za Vas lahko opravim tudi poizvedbo o zastavnih pravicah na premičninah, kot so:

  • vozila (potrebna številka šasije),
  • oprema (potrebna lokacija vključno z parcelno številko),
  • živali (potrebna je identifikacijska številka, na podlagi katere je vodena v referenčnem registru).

S preprosto preveritvijo se izognemo tveganju, da ostanemo brez premičnine, če morebitni upnik uveljavi pravico na vpisani premičnini.

Preberite tudi o zgodovini hiš.