Kaj je lektoriranje?

Lektoriranje je pravopisno, slovnično in stilistično preverjanje besedil, ki ga opravi za to usposobljen strokovnjak – profesor slovenskega jezika ali diplomiran slovenist. Lektoriranje ni tehnično urejanje besedila, zato lektor ne popravlja razmikov vrstic, robov, poravnave ali podobnega. Prav tako lektoriranje ni iskanje in dodajanje manjkajočih podatkov v seznam literature in virov ali podrobno urejanje citiranja znotraj besedila.

Pomembno je, da ima lektor poleg ustrezne izobrazbe razvit t. i. jezikovni čut ter da dobro pozna slovenski jezik.

Pri lektorskem delu je poleg strokovnega znanja in izkušenj pomembna tudi splošna razgledanost ter poznavanje terminologije različnih strok. Lektor upošteva avtorjev slog oz. stil pisanja in le skupaj lahko dosežeta, da so avtorjeve misli pravilno in razumljivo izražene. Popravke označuje in svetuje pri morebitnih težavah in dilemah. S kakovostno lektoriranim besedilom se bodo vaše misli jasno izrazile, besedilo pa bo doseglo svoj namen.

In vse to Vam nudim pri lektoriranju Vašega besedila.