Sklanjanje samostalnikov mati, hči, gospa, otrok

Sklanjanje teh samostalnikov (in še nekaterih drugih, npr. tla, pljuča, možgani, dan, pes ipd.) številnim ljudem povzroča težave. Pa si poglejmo nekaj primerov rabe:

 

Vprašam mati. (napačno)

Vprašam mater. (pravilno)

 

Vidim tvojo hčero. (napačno)

Vidim tvojo hčerko. (napačno)

Vidim tvojo hčer. (pravilno)

 

Pomagaj gospej! (napačno)

Pomagaj gospe! (pravilno)

 

Bila je pri otrokih. (napačno)

Bila je pri otrocmi. (napačno)

Bila je pri otrokih. (pravilno)

Prišla je z otroci. (napačno)

Prišla je z otrocmi. (napačno)

Prišla je z otroki. (pravilno)

Preberite tudi, kako je z rabo rodilnika pri zanikanju.