Po poteh kapelic

Leta 2018 je Turistično društvo Selnica ob Dravi izdalo brošuro z naslovom »Po poteh kapelic«. Brošura obravnava sakralno dediščino bližnje okolice, in sicer krajev Selnica ob Dravi, Črešnjevec ob Dravi, Slemen, Boč, Sveti Duh, Gradišče in Šturm.

Brošura je namenjena turistični promociji.

Na željo Turističnega društva sem:

  • Znanstveno strokovno recenziral brošuro.
  • Napisal uvod.
  • Organiziral tisk in oblikovanje brošure.
  • Sodeloval pri organiziranju predstavitve brošure v Pokrajinskem muzeju Maribor in Hramu kulture.

Pri brošuri so sodelovali še Ajda Rihter, Eva Tergušek, Zdenka Gradišnik, učiteljica razrednega pouka Andreja Robič, profesorica slovenščine Danijela Krampl, univerzitetna diplomirana prevajalka profesorica svetnica in sodna tolmačinja Danica Perše, Foto Anka in magister Markus Neubauer.