Naplavina davnega spomina

V zbirki Zgodovinski romani je izšla knjiga, kakršne v slovenskem leposlovju še ni bilo. Slovenski pisatelj Ivan Sivec je zgodovino svojega tisočletnega rodu zapisal v desetih obsežnih poglavjih, vsakega pa pripoveduje eden od njegovih prednikov. Roman je ustvarjen s kančkom domišljije in na podlagi mnogih pisnih in slikovnih dokumentov, ki se naslanjajo na Družinsko kroniko družine Sivec od leta 1590 naprej. Na podlagi Nadškofijskega arhiva Ljubljana, dokumentov Matičnega urada Kamnik in obsežne strokovne literature jih je pripravil dr. Rajmund Lampreht, raziskovalni zgodovinar. Roman je arhetipsko pisanje, napisano iz najsvetlejših globin Sivčeve duše. Roman ima podnaslov Od Karantanije do samostojne Slovenije. V prvem poglavju opisuje Sivčev rod v Karantaniji. V drugem življenje ob Soči. V tretjem srečanje s Celjskim grofom. V četrtem sodelovanje z Adamom Ravbarjem. V petem o nenavadni dvojni poroki. V šestem o srečanje s Prešernom. V sedmem o zlatokopu Antonu. V osmem o dedu, generalu Johanu. V devetem o očetovi ženitvi. V desetem o boju za samostojno Slovenijo. Spremno besedo je napisal dr. med. Jožef Magdič, mednarodni jungovski psihoanalitik.

Knjiga je na voljo na spletni strani emka.si in Mladinska knjiga.

Poglejte še drugo knjigo Vse generalove skrivnosti