Stara pisava

V drugi polovici 19. stoletja se je uvedla na slovenskih tleh nova oblika pisave – gajica. Novost te pisave je bila, da je vsebovala šumnike.

Gajica je izpodrinila bohoričico in nemško gotico. Bohoričica se je uporabljala od 16. stoletja naprej. A je ostala v senci gotice. Nemška gotica je poznana tudi pod imenom gotska abeceda ali stara nemška pisava. Nemci pa ji celo pravijo starinska pisava. Predhodnica gotice je bila karolinška minuskula.

Matične knjige, stari dokumenti, zemljiške knjige, katastri, davčne knjige itn. so pred drugo polovico 19. stoletja bili pisani povečini v nemški gotici. Izjema so obalno kraški in istrski predeli. Tam so vodili knjige v pisavi latinica.

Nemška gotica je bila le pisava. Dokumenti pa so se lahko vodili v slovenskem, nemškem, staronemškem, madžarskem, italijanskem ali latinskem jeziku.

Pomoč pri branju starih dokumentov

S sledečo preglednico lahko ponazorimo črke v gajici in črke v stari gotici. Ta preglednica bo marsikateremu bralcu olajšala branje dokumentov.