Kako poteka lektoriranje in kakšne so cene?

Živimo v času tehnologije, zato običajno vse lektorske stvari urejam elektronsko. Najprej stranka pošlje besedilo, na podlagi katerega se določi cena in rok lektoriranja. Čas lektoriranja je odvisen od obsega in zahtevnosti poslanega gradiva. Pri delu vedno uporabljam možnost »sledi spremembam«, ki omogoča prosto gibanje med spremembami in sprejemanje vseh predlaganih sprememb. Vsi popravki, komentarji oz. predlogi so vidni v desnem robu dokumenta in jih je mogoče brez težav sprejeti ali zavrniti. Po zaključku lekture vam pošljem dva wordova dokumenta (popravljeno besedilo in besedilo, v katerem se vidijo popravki, ki jih lahko sprejmete ali zavržete).

KAKOVOST je zame na prvem mestu, o čemer pričajo tudi moje stranke. Poglejte moje reference.

Cenik

Lektoriranje v slovenskem jeziku

VRSTA LEKTORIRANJA

CENA/lektorska pola BREZ DDV*

CENA/lektorska pola Z DDV*

lektoriranje diplomskih, strokovnih in seminarskih nalog

1,50 EUR

1,83 EUR

lektoriranje magistrskih nalog in doktorskih disertacij, znanstvenih oz. strokovnih člankov

1,80 EUR

2,20 EUR

lektoriranje književnih del, časopisov, revij, publikacij in drugih besedil

2,00 EUR

2,44 EUR

lektoriranje spletnih strani

3,00 EUR

3,66 EUR

lektoriranje do 10 avtorskih strani

3,00 EUR

3,66 EUR

*1 lektorska pola, tudi lektorska stran, je 1500 znakov brez presledkov. Cene, navedene pri postavkah lektoriranja, veljajo za lektoriranje besedil v slovenščini.

Število znakov brez presledkov preverimo v programu Word. Izberemo zavihek Pregled (Rewiev) ali Orodja (Tools) in nato potrdimo ikono Štetje besed/Število besed (Word Count). Število znakov brez presledkov delimo s 1500 in dobimo število lektorskih pol oz. lektorskih strani.

Iščete lektoriranje v zadnjem hipu in vas muči rok, recimo rok za oddajo diplomske, magistrske ali doktorske naloge? Za doplačilo svojim strankam nudim tudi ekspresno lektoriranje.

Lektoriranje besedil, ki imajo poleg pravopisnih in slovničnih napak tudi večje slogovne pomanjkljivosti, zaradi česar so potrebni obsežnejši posegi v besedilo, je lahko dražje od zgoraj navedenih cen.

Plačilo je možno po predračunu (s plačilnim nalogom na banki, pošti ali preko elektronskega bančništva).

Potek

  • Besedilo mi pošljete na elektronski naslov julija.lampreht@gmail.com.
  • Točna ocena stroškov lektoriranja je mogoča šele po pregledu besedila.
  • Po prejetju besedila vam posredujem ponudbo lektoriranja in v primeru potrditve naročila, Vam pošljem elektronski predračun. Hkrati se s stranko dogovoriva o terminu lektoriranja.
  • Lektoriranje izvajam v programu Word, in sicer s pomočjo orodja Sledi spremembam.
  • Po opravljenem lektoriranju Vam pošljemo dve različici besedila, eno z vidnimi popravki in drugo kot čistopis, zato nimate dodatnega dela z vnašanjem popravkov.
  • Če imate kakršnokoli vprašanje glede lektoriranega besedila, sem Vam kadarkoli na voljo.
  • Za opravljeno storitev prejmete račun in potrdilo o lektoriranju.

 

Želite ponudbo?

Za pripravo točne ponudbe potrebujem gradivo v elektronski obliki. Prosim, da besedilo, ki ga želite dati lektorirati, pošljite na e-naslov julija.lampreht@gmail.com ali me pokličite na telefonsko številko 031 231 331 in v najkrajšem možnem času se Vam bom posvetila.

Preberite še poglavje o prevajanju in tolmačenju.