Najpogostejše napake ali zakaj sploh lektorirati besedilo?

V slovenskem jeziku se morda res sporazumevamo vsak dan, a to še ne pomeni, da pri tvorbi besedil ne delamo napak. Pogosto slišimo izjave kot so: »Slovensko pa že znam!« Ali morda: »Pa saj to smo se učili že v osnovni šoli!« Vse to je morda res, a vseeno se premalo zavedamo, da lahko zaradi neznanja, površnosti ali hitrega pisanja naredimo večje ali manjše jezikovne napake, saj se (predvsem) pri pisanju prepogosto osredotočamo bolj na vsebino kot na jezikovno pravilnost. Čeprav se trudimo biti pri pisanju čim bolj natančni in četudi besedilo, ki smo ga tvorili, večkrat preberemo, nekatere napake spregledamo ali pa jih niti ne opazimo.

V nadaljevanju lahko preverite, ali tudi sami kdaj naredite katero od najpogostejših napak, ki pa jih dober lektor hitro odkrije in vas nanje opozori.