Primer raziskave: Film Knaflič

V veliko veselje mi je, da Vam lahko predstavim še en večji projekt: družinsko zgodovino družine Knaflič.

Raziskoval sem na Bledu na Gorenjskem in v Ljubljani v arhivu.

Naš primarni cilj je bilo raziskati družino Knaflič.

Družino Knaflič mi je uspelo raziskati nazaj do leta 1690.

Naš sekundarni cilj je bilo raziskati zgodovino družin, ki so bile povezane z družino Knaflič, recimo po ženski strani.

Tako smo poleg družine Knaflič raziskovali še sledeče družine:

  • Družino Avsenik
  • Družino Dolar iz Želeč
  • Družino Varl
  • Družino Poličar

Naš tretji cilj je bilo raziskati kmetije kjer so živele omenjene družine. Lociral sem kmetije ter raziskal njihovo posestno ter zgodovinsko stanje. Vse raziskane lokacije smo obiskali ter z dovoljenjem lastnikov tudi naredili posnetke.

Naj omenim:

  • kmetija pr`Vršan.
  • kmetija pr`Puchutz

V sodelovanju z gospodom Stasilo Burja iz medijske hiše DB Production smo pripravili več filmov. Ti so prosto dostopni na YouTube.

Kronika družine Knaflič

Kmetijstvo in družina Knaflič

Družina Knaflič in čolnarjenje po Blejskem jezeru

Glasbeniki v družini Knaflič in godba na pihala

Družina Terezije in Franca Knafliča

Knafličevi po svoji poti