Prevajanje in tolmačenje - v čem je razlika?

Prevodoslovje je znanost o tolmačenju in prevajanju. Laiki pogosto enačijo prevodoslovje s prevajanjem, vendar temu ni tako. Ločimo namreč tolmačenje in prevajanje.

Prevajanje je pisno prevajanje.

Tolmačenje je ustno prevajanje, ki se v grobem deli na simultano tolmačenje in konsekutivno tolmačenje.

Simultano tolmačenje je vrsta tolmačenja, pri kateri tolmač, ki sedi v kabini in govorca posluša, preko mikrofona z le nekajsekundnim zamikom tolmači govorca. Tolmači se običajno iz tujega v materni jezik.

Pri konsekutivnem tolmačenju tolmač tolmači šele, ko je govorec nehal govoriti (govorec in tolmač govorita izmenično). Konsekutivni tolmač ni v kabini, običajno sedi oz. stoji ob govorcu in si dela zapiske.