Kako poteka raziskava?

Najprej potrebujem izhodiščne podatke. Raziskavo običajno vršimo po moški liniji, zato je najbolje, če lahko posredujete podatke vašega pradeda, lahko pa tudi dedka, in sicer: 

– ime,

– priimek,

– kraj rojstva,

– datum, mesec in letnico rojstva.

Starejši in natančnejši kot so podatki, lažje je začeti raziskavo.

Raziskava poteka na podlagi matičnih knjig. Te so bile do leta 1600 do leta 1800 (letnica odstopa od kraja do kraja) vodene v pisavi gotici in latinščini, po letu 1800 pa v pisavi gotici in stari nemščini. Raziskujem lahko do tistega leta, do katerega segajo matične knjige (odvisno od kraja do kraja). Na Vašo željo pa lahko raziskavo nadaljujem po urbarjih (fevdalne knjige zemljiških posestnikov). Urbarji običajno segajo do leta 1490, lahko tudi dlje nazaj.

Oglejte si in poslušajte tudi intervju Roberta Roškarja z Rajmundom Lamprehtom, na Radiu 1.

Drage bralke in bralci!

Zadnje čase opažam porast neresnih ponudb ali ponudb s smešno nizko ceno. Na žalost se večina strank ne zaveda, koliko časa in truda je potrebno vložiti v raziskovanje družinskega drevesa ter ob enem ne pozna vseh vidikov, ki odločilno vplivajo na čas in zahtevnost tovrstnega raziskovalnega dela. V želji po dobri ponudbi zato številne stranke nasedejo neresnim ponudbam ter so na koncu, kot naročniki, razočarani nad rezultati.

V nadaljevanju želim nanizati nekaj pomembnih vidikov, ki odločilno vplivajo na raziskovalno delo.

 

ČAS

Vzemimo primer raziskave na Vrhniki od leta 1910 do leta 1800.

Potrebno je pregledati 8 krstnih, 7 smrtnih in 5 poročnih knjig. Skupaj torej 20 knjig.

Teh 20 knjig ima skupaj 3.431 strani.

Na teh 3.431 straneh je skupaj zabeleženih 34.886 vpisov (krstov, smrti in porok).

Sedaj prosim bralca, da tudi sam doma naredi praktičen test. Vzemite enciklopedijo, leksikon ali kakšno drugo knjigo z gesli. Preštejte, koliko gesel vsebuje, preberite jih ter poskusite izračunati, koliko časa potrebujete na branje posameznega gesla in njegove razlage. Dobljeni čas sedaj pomnožite s številko 34.886 (številom vpisov v zgoraj omenjenih matičnih knjigah) in prejeli boste realni čas, ki bi ga potrebovali za branje/analizo tolikšne količine podatkov.

Če, na primer, za branje desetih gesel potrebujete minuto, potem bi za 34.886 gesel rabili okoli 58 ur.

Velikokrat pa se povrhu vsega zgodi, da iskane osebe izvirajo iz drugih krajev ter je potrebno pregledati še več gradiva.

K raziskovalnim uram moramo prišteti še čas potovanja v arhiv ali na župnijo ter s tem povezane stroške.

 

POZNAVANJE JEZIKA in PISAVE

Ob vsem tem se morate seveda zavedati, da za branje knjig napisanih v starem nemškem jeziku in pisavi gotici v resnici potrebujete bistveno več časa kot za branje sodobnega tiskanega leksikona. Povrhu vsega so leksikoni urejeni abecedno, matične knjige pa kronološko. Leksikon le odpremo na določenem mestu, matično knjigo pa moramo pregledati v celoti.

 

RAZUMEVANJE TERMINA GENERACIJA

Kaj je družinska generacija? Ena družinska generacija obsega vse podatke o obeh starših ter vseh njunih otrocih. Ne samo imena, temveč tudi rojstne, poročne in smrtne podatke.

Pogosto se dogaja, da kdo ponuja izdelavo raziskave za tri generacije nazaj. Potem pa manjka polovica otrok. Torej je bila raziskava narejena površno in na hitro.

Jaz vedno poiščem vse otroke ter rojstne, poročne in smrtne podatke.

 

SLABA DEFINIRANOST OBSEGA KONČNE RAZISKAVE

Značilnost ponudb z nizkimi cenami je, da niso točno definirane: niso točno definirane letnice, ni definirano, katero gradivo se bo pregledalo itn. Stranka dobi polizdelek, kjer niso obdelane vse osebe. Po opravljeni raziskavi pa se stranki ponudi možnost dodatnega raziskovanja, a seveda proti novemu plačilu. Na tak način postane »zelo ugodna« ponudba na koncu draga raziskava.

Jaz se dogovorim z Vami za raziskavo do leta 1800 in to tudi opravim v celoti ter pregledam vseh 20 knjig in vseh 34.886 vpisov. To je zame resno raziskovanje.

 

DRUGE SPECIFIKE

Najbolj zamudno je seveda iskati smrtne podatke. Zato teh pri poceni raziskavah praviloma ne dobimo. Z vzroki smrti se pri smešnih ponudbah seveda nihče ne ukvarja – bodisi iz neznanja, bodisi ker se ni pregledalo smrtnih knjig.

Jaz raziščem tako datume kot vzroke smrti.

Pri poceni raziskavah se pogosto dogaja, da se zgodijo napake, ker se raziskuje površno. Popravljanje pa je pogojeno z velikim številom raziskovalnih ur ter na koncu raziskavo skokovito podraži.

Tako kot pri vsaki stvari v življenju velja tudi tukaj pravilo: Nisem tako bogat, da bi poceni kupoval.

Moja želja je, da boste na koncu Vi zadovoljni ter boste imeli v rokah izdelek, ki ga boste z veseljem pokazali prijateljem in sorodnikom, ne pa polizdelek s kupom napak ali pomanjkljivosti.

Upam, da boste na takšen praktični način dobili boljšo predstavo o tovrstnem raziskovalnem delu ter ne boste nasedali ponudbam s smešno nizkimi cenami.