Predlog H/K

Predlog H pišemo pred besedami, ki se začenjajo na soglasnik K ali G, v vseh ostalih primerih uporabljamo predlog K. 

Primera rabe:

  • Odšla je k gospodu, k koči in h omari. (narobe)
  • Odšla je h gospodu, h koči in k omari. (prav)

Preberite še, kako je z rabo predlogov Z/IZ oz. NA/V.