Vejica pred veznikom

Da, vejica lahko stoji tudi pred tem veznikom.

Vejica vedno stoji pred veznikom IN SICER, saj gre v tem primeru za večstavčno poved – za pojasnjevalno priredje.

 

Primer rabe:

Koncert bo v soboto, in sicer ob 19.00.

 

Vejico pa zapišemo tudi v primeru, ko veznik IN povezuje dva stavka, med katerima je odvisnik nižjega reda.

 

Primer rabe:

Prišla je, da bi pomagala gospe, in ostala do večera.