Plemiška družina

Pri mojem delo se srečujem z družinami, ki so prihajale iz različnih družbenih slojev: hlapci, dekle, kajžarji, bogati kmetje, delavci, obrtniki, meščani, trgovci, razni mojstri, plemiči itn.

Večkrat sem raziskoval tudi plemiške družine in ena izmed takšnih raziskav je pritegnila tudi zgodovinskoznanstveno in strokovno javnost. Rezultati mojega dela so bili objavljeni v najstarejši slovenski znanstveni reviji za zgodovino – v Časopisu za zgodovino in narodopisje. Članek je bil po znanstvenih kriterijih uvrščen v »prvi razred« kot izvirno znanstveno delo. Časopis za zgodovino in narodopisje je dostopen v vseh večjih slovenskih knjižnicah.

Celoten članek je preobširen, da bi ga objavil na tem mestu, iz tega razloga objavljam povzetek uredništva:

Rajmund Lampreht: Izvor in razvoj gospodov Mariborskih. Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor 86=51(2015), 2–3.

1.01 Izvirni znanstveni članek
UDK 929.52Mariborski


Avtor v članku obravnava izvor in razvoj gospodov Mariborskih. Pri tem dokazuje, da sta prva gospoda Mariborska prišla iz Riegersburga kot vojaška poveljnika. Poslal ju je deželni knez in sta prihajala iz hiše gospodov Wildonskih. Ti so izhajali iz gospostva Gundakarjev, ki so bili stara ministerialna družina deželnega kneza. V nadaljevanju je prikazan razvoj gospodov Mariborskih, sledi obrazložitev njihovega vzpona med regionalne veljake, brez katerih se ni pečatila nobena pomembna listina. Avtor tudi sistematično razčleni in prikaže razvoj vseh stranskih vej gospostva. Pri tem pozornost bralca usmerja na vzporednosti med posameznimi družinami. Prinaša pa tudi novosti iz zgodovine posameznih družin.

 

Poglejte mojo bogato Bibliografijo.

 

Vir: spletna stran Časopisa za zgodovino in narodopisje, Domoznanstvo, Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM), Univerza v Mariboru, http://www.ukm.um.si/izvor-razvoj-gospodov-mariborskih, 29. 12. 2015.