Kaj so splošna in kaj strokovna besedila?

Jezik je sredstvo sporazumevanja, pri svojem sporazumevanju pa tvorimo različna besedila – splošna ali strokovna. Odvisno od vloge in namena. Med tako imenovana strokovna besedila uvrščamo besedila s področija prava, ekonomije, financ, farmacije, podjetništva, financ, strojništva, medicine ipd. Prevajanje in lektoriranje tovrstnih besedil je najvarneje zaupati izkušenemu prevajalcu oz. lektorju z referencami. Gre namreč za to, da tovrstna besedila vsebujejo posebne izraze (termine), ki jih laiki le redko dovolj dobro poznajo. Ker pri sporazumevanju uporabljamo večpomenke (besede, ki imajo več pomenov), je pomembno, da prevajalec oz. lektor besedilo v celoti razume in na podlagi tega dosledno uporablja ustrezne pravne, tehnične ali druge strokovne termine, ki zagotavljajo, da je prevod pravilen in nesporen. Kajti le tako bo dosegel svoj namen. In zato je izbira strokovnega in zanesljivega prevajalca oz. lektorja ključnega pomena.

Poglejte, katere so najpogostejše napake. Se kdaj prikradejo tudi v Vaša besedila?