Spoštovani,

pripadnost in vrednote vsakega posameznika in s tem tudi naroda, se ohranjajo in negujejo z ustreznim vrednotenjem in spoštovanjem preteklosti, predvsem tiste, ki obeležuje njegovo življenje in rast. Kot simbol pripadnosti družini, svojim prednikom in narodu smo dolžni, da ohranjamo spomin nanje, kot spomin in opomin mladim rodovom na dejanja svojih prednikov.

Rajmund Lampreht je zaključil študij raziskovalne zgodovine na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru kot eden najboljših študentov njegove generacije. V času študija je s svojim študijskim delom in vključevanjem v seminarje in raziskovalne projekte, zbudil pozornost profesorjev na oddelku. Aktivno je sodeloval v študentski sekciji, kjer je hitro postal tudi njen vodja in član vodstva Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru. Prevzel funkcijo glavnega urednika Študentskega zgodovinskega časopisa in jo uspešno opravljal do konca študija. Tudi po študiju, kot univerzitetni diplomirani zgodovinar, raziskuje na zgodovinskem področju in o svojem delu objavlja znanstvene in strokovne članke.

Zatorej je Rajmund Lampreht pravi naslov, kadar želite strokovno študijo o Vaši družini, ki bo podkrepljena z ustreznimi viri.