Spoštovani kolega Rajmund Lampreht je s svojim širokim znanjem vzbudil mojo pozornost že v času študija. Svoje diplomsko delo je do potankosti razdelal in ni pustil odprtega nobenega detajla ter diplomiral z odliko. Iz najinih številnih srečanj sem razbral, da zelo dobro pozna matične knjige ter tematiko rodoslovja.