Gospod Rajmund Lampreht je zaključil študij samostojne zgodovine na Odd. za zgodovino FF UM, in sicer kot eden najboljših študentov njegove generacije. V času študija je kmalu zbudil pozornost profesorjev na oddelku. Pričel je svoje aktivno sodelovanje v študentski sekciji našega Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru, kjer je hitro postal tudi vodja sekcije in član vodstva društva. Z ustanovitvijo časopisa študentov zgodovine je prevzel funkcijo glavnega urednika in jo uspešno opravljal do konca študija. Aktivno je objavljal lastne strokovne in znanstvene članke. V njegovem nadaljnjem strokovnem delovanju na področju zgodovine ga podpiramo in mu stojimo ob strani z našimi nasveti vselej, kadar se obrne na nas. Po našem mnenju je zaupanja vredna osebnost.