Gradovi in dvorci v Sloveniji

 

Gradovi in dvorci so do 19. stoletja imeli bistveni vpliv na ljudi in okolje.

V vojaškem pogledu so namreč ljudem nudili zaščito pred nevarnostjo, njihovi lastniki pa so pogosto določali in usmerjali življenje ljudi ter tempo življenja. Prav tako so gradovi imeli vojaško strateško vlogo in so posedovali defenzivne komponente, s katerimi so se branili pred napadalci. V času srednjega veka so predstavljali ultimativno obrambo proti napadalcem.

Razvoj moderne artilerije na osnovi smodnika je s pomočjo topništva omogočil napadalcem rušitev obrambnih komponent. Zato so gradovi postali ranljivi in niso več nudili zadostne varnosti. Pomembno vlogo pri razvoju topništva in rušenju utrdb je odigral slovenski fizik, matematik in znanstvenik Jurij Vega.

Kasneje, v novem veku, je plemstvo namesto gradov pričelo graditi dvorce, ki pa so imeli izključno reprezentančno vlogo. V nasprotju z gradovi niso imeli vojaško strateške vloge in so bili lahko dostopni.

Skoraj vsak grad in dvorec je hkrati predstavljal lastno gospostvo, ta pa so v času fevdalizma tvorila jedro fevdalne družbe. Njihova moč oz. vrednost je temeljila na osnovi zemlje, ki so jo obdelovali kmetje. Valvasor je na Kranjskem naštel 225 gospostev, mi, zgodovinarji, pa danes govorimo celo o 467 gospostvih. K temu moramo prišteti še gospostva na Koroškem, Štajerskem, Prekmurju, Goriškem, Primorskem in Istri.

Vsako gospostvo je vodilo tudi svoje lastne knjige o podložnikih, ki so bile in so še danes bogat vir informacij o naših prednikih. A najprej moramo poznati socialni status naših prednikov, kraj bivanja ter nadrejeno gospostvo. Šele tedaj lahko pričnemo z raziskovanjem.

Primer: Kamnica pri Mariboru. Del kmetij je bilo podložnih Šentpavlu v Labotski dolini, ki je oddaljen ok. 80 km.

Preberite tudi ... Urbarji

 

Pregled pomembnejših gradov in dvorcev v Sloveniji.

 

IME

LOKACIJA

Ajdov grad

Sela pri Štravberku

Ajmanov grad

Sveti Duh, Škofja Loka

Anderburg

Podgrad, Šentjur

Barbo

Vesela Gora – Šentrupert

Baumkircherjev turn

Vipava

Begunje (Katzenstein)

Begunje na Gorenjskem

Bela Peč (Weissenfels)

Bela Peč, Rateče

Belnek

Drtija, Moravče

Beltinci (Balatincz)

Beltinci

Betnava (Windenau)

Maribor – Betnava

Bistra (Friednethal)

Vrhnika, Bistra

Bizeljsko (Wisell)

Orešje, Bizeljska vas

Blagovica (Glogowitz)

Blagovica, Lukovica

Blejski grad (Veldes, Velden)

Bled

Bogenšperk (Wagensperk)

Šmartno pri Litiji – Bogenšperk

Bokalce (Stroblhoff)

Ljubljana/Brdo

Borl (Ankenstein)

Cirkulane

Bosisen

Lokacija neznana

Boštanj (Hof Savenstein)

Dolenji Boštanj

Boštanj (Weissenstein, Veliko Mlačevo)

Grosuplje

Branek

Branoslavci, Ljutomer

Branik Rihemberk Grad (Riffenberch)

Branik

Brdo (Eck, Egg)

Brdo pri Lukovici

Brdo pri Kranju (Egg)

Kranj/Predsolje

Breg (Willingrain)

Breg pri Ribnici

Brest (Ebenporthen)

Brest pri Igu

Brestanica (Reichenburg)

Brestanica

Brežice (Rann)

Brežice

Brinje (Seittenhof)

Grosuplje

Brode (pri Vranskem)

Vransko

Bucelleni-Ruardova Graščina

Jesenice

Bukovica – Miležov grad (Bukowitz)

Bukovica – Ivančna Gorica

Cekinov Grad (Leopoldsruhe)

Ljubljana

Celjski grad (Cilli)

Zagrad – Celje

Celjski Spodnji grad

Celje

Cerknica (Zirknitz)

Cerknica

Cerovec (Zerowetz) 

Cerovec, Celje

Cerovo Tabor

Cerovo 

Cmurek (Mureck)

Trata

Češenik (Scherenbüchel)

Domžale/Dob/Češenik

Češnjice (Kherstetten, Lichtenegg)

Češnjice, Moravče

Češnjevec (Kerschbach)

Češnjevec

Spodnji Čretež (Reutenburg)

Dolenje Laknice, Mokronog

Zgornji Čretež (Turn Reutenburg)

Dolenje Laknice, Mokronog

Črnelo (Rotenbüchel)

Domžale/Dob

Črni Kal

Črni Kal

Črni Potok (Schwarzenbach)

Črni Potok – Litija

Črnomaljski grad (Tschernembl)

Črnomelj

Črnomelj, Stoničev grad

Črnomelj

Čušperk (Zobelsberg)

Stari grad – Grosuplje

Divja Loka (Wildenlack)

Škofja Loka – Stara Loka

Dobrava, dvorec ali Globočnikov grad (Guttenhof)

Dobrava pri Kostanjevici

Dobrenja (Dobreg)

Spodnja Kungota, Maribor

Dobrepole (Gutenfeld)

Dobrepolje, Videm, Podpeč

Dobrna (Neuhaus)

Dobrna

Dobrna (Neuhaus, Schlangenburg)

Dobrna

Dobrovo

Dobrovo – Goriška Brda

Dornava (Dornau)

Dornava

Dornberk  Tabor

Dornberk, Nova Gorica

Dragomelj

Domžale

Dravograd (Traburg)

Dravograd

Dravski stolp

Ptuj

Drnča (Dermitschhoff)

Begunje na Gorenjskem

Duplje (Dupplach)

Kranj, Naklo

Dvor Legant

Braslovče

Ehrenau (Ajmanov Grad)

Sv. Duh pri Škofji Loki

Ekenštajn (Eckenstein, Eggenstein)

Gorica pri Velenju

Erkenštajn Obererckestein

Log pri Vrhovem, Sevnica

Fala

Fala

Fedranova graščina (Födransberg)

Malo Hudo pri Ivančni Gorici

Forhtenek (Forchtenegg)

Ravne pri Šoštanju

Fram (Frauheim)

Fram

Frankolovo (Sternstein)

Verpete, Frankolovo

Freudenau

Črnci pri Apačah

Fridrihštajn (Friedrichstein) – Kočevje

Kočevje

Fužine (Kaltenbrunn)

Ljubljana/Fužine

Galetov grad (Pepensfeld)

Ljubljana

Gamberk (Gallenberg)

Čemšenik

Golič (Golitsch)

Slovenske Konjice

Golnik (Gallenfels)

Golnik

Gorenji Mokronog (Obernassenfluss) 

Čužnja vas

Gorica pri Velenju (Eckenstein)

Lipa, Velenje

Goričane (Görtschach)

Medvode

Gornja Lendava (Lindua)

Goričko, Kuzma, Grad

Gornja Radgona (Ober Radkersburg)

Gornja Radgona

Gornje lendavski grad (Felsolendvai)

Grad, Goričko

Gornji Grad (Oberburg)

Gornji Grad

Gotnik (Gutneck)

Fabci, Ilirska Bistrica

Graben 

Ragov log, Novo mesto

Gracarjev Turn (Feistenberg)

Orehovica

Gračeno (Gretschin), Čičev grad

Cirnik, Brežice

Grad Na Bregu (Willingrain)

Breg pri Ribnici

Grad na Goričkem (Lindua)

Grad, Grad

Gradac (Graecz)

Gradac

Gradec (Grazhof)

Marija Gradec – Laško

Gradišče (Grabiz), Dvorec pri Mlinu

Gradišče nad Prvačino

Grazarollijev dvorec (Garzarollhof)

Senožeče

Grimšče (Grimschitzhof)

Bled, Rečica

Grm (Stauden)

Novo mesto

Gromperk (Grünberg)

Kočno pri Polskavi

Guštanj (Guttenstein)

Ravne na Koroškem

Gutenberk (Gutenberg), Hudi grad

Bistrica pri Tržiču

Hartenštajn (Hartenstein)

Pilštanj, Kozje

Hmeljnik (Hopfenbach)

Karteljevo

Hompoš (Haus Am Bacher)

Pohorje – Maribor

Hošperk (Haasberg, grad Unec)

Planina pri Rakeku

Hotemež (Hotemesch)

Hotemež – Radeče

Hrastnik

Hrastnik

Hrastovec (Gutenhag)

Hrastovec – Lenart

Hrastovlje

Hrastovlje

Hrib (Obergörtschach)

Preddvor, Hrib

Hrušica

Hrušica

Hudi Grad (Gutenberk)

Bistrica pri Tržiču

Idrija (Gewerkeneg)

Idrija

Ig Zonek (Sonnegg)

Ig

Iški turn  Turnek

Ig

Jable (Habach)

Loka pri Mengšu

Jakobski dol

Zgornje Hlapje, Pesnica

Jama (Luegg) 

Predjama

Javornik

Ravne na Koroškem

Javornik (Gamseneck)

Javornik, Ravne

Jelše (Erlachstein)

Grajski Log, Šmarje pri Jelšah

Jereslavec  Slaunetz

Jereslavec, Brežice

Jurklošter (Gairach)

Rimske Toplice

Kacenštajn (Katzenstein), Begunjski grad

Begunjski na Gorenjskem

Kalec (Stainperg)

Knežak – vas Bač

Kalec (Steinberg, Sternberg)

Zagorje, Ilirska Bistrica

Kamen (Steinhoff, Steinbrückl)

Novo mesto

Kamen, grad (Stein)

Begunje na Gorenjskem

Kamnik, Mali grad (Stein) 

Kamnik

Kamnik, Stari grad (Oberstein)  

Kamnik

Kastra

Ajdovščina

Kebelj (Zajčev grad, Gibl)

Kebelj

Kebelj (Zbegov grad)

Kebelj

Kieselstein

Kranj

Klevevž (Kligenfels)

Grič pri Klevevžu, Šmarješke Toplice

Kluže (Thalberg)

Bovec

Knežija (Graffenweg), Knežji pot

Ponoviče

Koča vas (Hallerstein)

Stari trg pri Ložu

Kočevje (Gottschee) 

Kočevje

Kodeljevo (Thurn an der Laibach)

Ljubljana

Kolovrat

Izlake

Kolovrat (Kollowrat), Pirkovčev grad

Kolovrat

Komenda

Polzela

Komenda (Commenda St. Peter)

Komenda

Kompolje

Kompolje

Konjice (Gonobitz)

Slovenske Konjice

Koprivnik (Rabensberg)

Sv. Trojica, Domžale

Koslerjeva graščina (Ortnek)

Ortnek

Kosova Graščina (Jesenice)

Jesenice

Kostanjevica (Landstrass)

Kostanjevica na Krki

Kostel (Grafenwarth)

Kostel

Kostel, Spodnji kostelski grad

Kostel

Kot (Winckel)

Trstenik pri Mirni

Kovačji grad (Wolffsberg)

Kovačji grad, Črnomelj 

Kozjak (Kosieck)

Dolenje selce, Dobrnič

Kozje (Drachenburg)

Kozje

Kozlov rob

Tolmin

Krancelj (Kranzl)

Škofja Loka

Kravjek (Weineck)

Leščevje, Ivančna Gorica

Križ (Creutz)

Križ

Kromberk

Kromberk, Nova Gorica

Krško (Grad Friderika Celjskega, Gurkfeld)

Krško

Krumperk (Kreutberg)

Domžale, Gorjuša

Krupa (Krupp)

Krupa, Semič

Kubed

Kubed – Črni Kal

Kunčen (Kuntschen)

Kunč, Podstenice, Dolenjske Toplice

Kunšperk (Konigsberg)

Kunšperk – Bistrica ob Sotli

Lanišče

Kalce pri Logatcu

Lanovž (Ober Lahnhof)

Čopova ulica, Celje

Lanšprež (Landspreis)

Gomila, Mirna

Lanthierijev dvorec

Vipava

Laško (Tüffer)

Hum nad Laškim

Laško (Tüffer)

Laško

Lebek (Liebeck, Lubeck)

Potok, Vače, Litija

Legant (Lachenhof, Lehnhof)

Braslovče 31

Lemberg (Lengenburg)

Lemberg pri Šmarju

Lemberg (Löwenberg)

Lemberg pri Novi Cerkvi

Lendava (Lindua Inferior)

Lendava

Libek (Liebeck)

Potok pri Vačah

Lihtenberk (Lichtenberg)

Bogenšperk, Šmartno pri Litiji

Limbuš (Lembach)

Limbuš

Lindek (Lindeck)

Beli Potok pri Frankolovem

Lipniški grad, Pusti grad (Waldenberg)

Zgornja Lipnica, Radovljica

Lisičje (Gayerau)

Škofljica

Ljubljana, grad (Laibach)

Ljubljana

Logatec (Loitsch)

Logatec

Lož (Laas, Losch)

Lož – Loška dolina

Lož, stolp (Laas)

Lož – Loška dolina

Lože (Leitenburg)

Lože – Vipava

Lukavci (Lukauzen)

Lukavci

Luknja (Luegg), grad

Prečna

Lušperk (Luschberg)

Loška Gora, Zreče

Majšperk (Monsberg)

Majšperk

Mala Loka (Hoff Lack)

Domžale, Mala Loka

Mala Loka (Kleinlackh)

Mala Loka – Velika Loka

Mali grad

Ptuj, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Mali grad (Kleinhäussl) (Ravbarjev turn)

Planina, Kačja vas

Mali grad (Stein)

Kamnik

Maribor (Marchburg, Marchpurg)

Maribor, Piramida

Maribor mesto

Maribor, Pokrajinski muzej Maribor

Marof

Prečna

Mašun (Maschun)

Mašun 6

Medija (Galleneck)

Izlake

Mehovo (Maichau, Meichau)

Podgrad, Novo mesto

Mengeš (Hoff Mannsburg)

Mengeš

Mengeš (Mannsburg)

Mengeš

Mestni stolp

Ptuj

Metlika (Möttling)

Metlika

Metliški ali Katterjev stolp (Möttling)

Metlika

Mirenski grad (Grado di Merna)

Miren, Nova Gorica

Mirna (Neudegg)

Mirna – Trebnje

Mlinski dvor (Mühlhofen)

Postojna

Mokrice (Mokriz)

Obrežje, Rajec

Mokronog (Nassenfuss)

Mokronog

Motnik (Obermottnickh)

Motnik

Muretinci (Meretinzen)

Muretinci

Murska Sobota (Belmura)

Murska Sobota

Muta (Hohenmaut)

Muta

Negova (Negau, Egaw)

Negova

Neuhaus v Tržiču

Tržič

Norički Vrh (Narrenbühel)

Gornja Radgona, Norički Vrh

Novi dvor (Höfflain) 

Preddvor

Novi dvor (Neuhof)

Novo mesto

Novi Kinek (Neu Khuenegg), Kaprolov grad

Šentilj – Trata

Novi klošter (Neukloster)

Založe 38

Obrambna stolpa Cerknica (Zirknitz)

Cerknica – Tabor

Obrambni stolp Grad

Podpeč – Koper

Obrambni stolp v Dolenji vasi

Dolenja vas – Divača

Ojstrica (Osterwitz)

Loke, Tabor, Savinjska dolina

Okroglo

Okroglo – Naklo

Olimje (Olimie)

Olimje

Oplotnica (Oplotnitz)

Oplotnica

Orehek (Nussdorf)

Postojna, Orehek

Ormož (Friedau)

Ormož, Kolodvorska cesta 9

Ortnek (Ortenegg)

Ortnek

Ostri vrh (Osterberg), grad Sostro

Besnica pri Podgradu

Otočec (Wördl)

Otočec

Pakenštajn (Packenstrein, Türen an der Pack), Paški grad

Šmartno ob Paki

Petanjci (Pethenegh)

Radenci, Cankova

Pilštanj (Peilenstein)

Pilštanj, Kozje

Pišece, grad (Pischätz)

Bizeljsko, Pišece

Planina (Montpreis, Monpreis)

Planina pri Sevnici

Pleterje (Pleterhof)

Pleterje

Plevna (Pliuna)

Gotovlje pri Žalcu

Pobrežje (Freienthurn)

Adlešiči

Podčetrtek (Windischlandsberg)

Podčetrtek

Podgrad (Burgstall)

Tabor pri Vranskem

Podgrad (Neuhaus, Castelnuovo Al Carso)

Podgrad – Ilirska Bistrica

Podsmreka (Smreck)

Podsmreka

Podsreda (Hörberg)

Podsreda

Podvelb (Unter dem Gewelb)

Col 76

Podvin (Podwein)

Radovljica, Mošnje

Pogled

Mlače pri Ločah

Pogonik (Poganick)

Litija

Polhov Gradec (Billichgrätz)

Kalvarija Polhov Gradec

Poljane (Pöllant, Pölland)

Predgrad, Kočevje

Polzela (Heilenstein), (Malteška Komenda)

Polzela

Ponoviče (Ponawitsch)

Litija

Postojna (Adlershofen)

Postojna

Pragersko (Pragerhof)

Pragersko

Praproče (Lichtenberg)

Praproče – Spodnje Blato

Prebold (Pragwald)

Prebold

Predel Trdnjava (Passpere Predil)

Predel

Predgrad (Polland)

Predgrad ob Kolpi

Predjamski grad (Luegg)

Postojna, Predjama

Prem (Bremb)

Prem

Prestranek (Prostranigkh)

Prestranek

Prežak (Prisekke)

Cerov Log

Prežin (Pröschin, Presing)

Šentjanž, Štore

Ptuj (Pettau)

Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj

Ptuj (Pettau), Mali grad

Ptuj, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

Pukštajn (Buchenstein)

Dravograd, Bukovje

Pukštajn (Buchstein)

Dravograd, Bukovje

Pusti Grad (Waldenberg)

Radovljica, Zgornja Lipnica

Puštal (Burgstall)

Puštal – Škofja Loka

Rače (Kranichsfeld)

Rače – Fram

Radeče

Radeče

Radlje (Mahrenberg), grad

Radlje ob Dravi

Radlje (Mahrenberg), samostan

Radlje ob Dravi

Radovljica (Radmannsdorf)

Radovljica

Rajhenburg, grad Brestanica

Brestanica

Raka (Arch)

Raka, Krško

Rakičan (Reketye)

Murska Sobota, Rakičan

Rakovnik (Kroissenbach)  

Rakovnik, Šentrupert na Dolenjskem

Rakovnik (Kroissenegg)

Ljubljana

Ranšperk (Rabensberg)/Lanšperk

Rupe pri Šmartnem v Rožni dolini

Ravne

Ravne na Koroškem

Ravne (Raunach)

Pivka, Kal

Razdrto (Prewald)

Razdrto

Rakštanj (Rukenstein, Ruckenstein)

Laz pri Boštanju

Renče (Rentschach)

Renče

Repnje (Reittlstein)

Vodice, Repnje

Reštanj (Reichstein)

Reštanj, Krško

Reutenberg

Breg, Sevnica

Ribnica (Reiffnitz)

Ribnica

Rifnik (Reicheneck)

Rifnik – Šentjur pri Celju

Rihemberk

Branik

Rocen (Ruzing)

Medvode, Tacen

Rogatec (Rohitsch)

Rogatec

Rotenturn

Slovenj Gradec

Rožek (Roseckh)

Podturn, Dolenjske Toplice

Rožek (Rudolfseck) 

Gradiško jezero, Moravče

Rudenek (Rudeneck)

Rečica ob Savinji

Sela (Ljubljana)

Ljubljana

Selo (Sella)

Selo pri Radohovi vasi

Senožeče (Snosetsch)

Razdrto, Senožeče (Stari grad)

Sevnica (Lichtenwald)

Sevnica

Sevnica (Lichtenwald)

Sevnica

Sicherstein

Drča, Šentjernej

Slap

Slap – Vipava

Slepčjek, Slepšek (Plintenbach)

Slepšek, Mokronog-Trobelno

Slivnica (Schleinitz)

Slivnica pri Mariboru

Slovenska Bistrica (Windisch Feistriz)

Slovenska Bistrica

Smlednik (Flednigg)

Medvode, Smlednik

Smlednik (Flödnig)

Medvode, Valburga

Smoletov gradič (Sallenberg)

Kamnik

Smuški grad (Smuck)

Smuk nad Semičem

Snežnik (Schneeberg)

Stari trg pri Ložu

Socerb, Strmec

Socerb

Socka (Einöd) – Dobrnica

Socka

Sostro (Osterberg) – Ostri vrh

Sostro – Ljubljana

Soteska (Ainöd), Hudičev turn

Soteska

Soteska, Šrklinov grad (Helfenberg)

Studence, Žalec

Sp. Perovo (Pernau)

Kamnik

Spodnja Polskava (Freistein)

Spodnja Polskava

Spodnji grad Polhov Gradec (Billichgrätz)

Polhov Gradec

Stara grofija (die alte Graffei)

Muzejski trg 1, Celje

Stara Loka 

Stara Loka 31, Škofja Loka

Stari grad

Radlje ob Dravi

Stari grad (Altenburg)

Zagrad pri Otočcu

Stari grad (Oberstein)

Kamnik (Velika Špica)

Stopnik (Heggenberg)

Stopnik

Strahlov grad (Altenlach)

Stara Loka, Škofja Loka

Stražnerk (Strassberg)

Mali Cirnik, Šentrupert

Strelov stolp v Mokronogu

Mokronog

Strmol (Stermol)

Cerklje na Gorenjskem

Strmol (Stermol)

Rogatec

Struga (Strugg)

Struga – Otočec

Studenice, samostan

Studenice 33

Studenice, utrdba

Studenice pri Poljčanah

Sveta Katarina (Puterhof)

Jelendol – Tržič

Sveta Helena (S. Alena)

Kamnica

Svetina (Suvetin)

Svetina, Štore

Svibno (Scharffenberg)

Svibno – Radeče

Šahenturn (Schachenturn)

Gornja Radgona

Šalek (Schalegg)

Velenje, Šalek

Šempeter (Schrottenthurn)

Kranj

Šenek (Scheneck, Schönegg)

Polzela

Šentjurjeva gora (St. Giorgenberg)

Gabrska gora, Litija

Šikulje (Sheckelhoff)

Postojna, Velika Brda

Šilentabor (Schillentabor)

Šilentabor, Pivka

Širje (Scheuern, Scheyer)

Širj, Zidani Most

Škofijski dvorec

Ljubljana

Škofja Loka (Bishofslack)

Škofja Loka

Školj

Famlje, Škocjan pri Divači

Škrljevo (Grailach, Chrilowe)

Škrljevo – Šentrupert

Šoštanj – Pusti grad (Schönstein)

Šoštanj

Šperenberk (Sperrenberg)

Dolenji Leskovec, Krško

Špitalič (Neuthal)

Kamnik, Špitalič

Šrajbarski turn – Thurn am Hardt

Leskovec pri Krškem

Šrotenturm, Detelova graščina, Šempetrski grad (Schrottenturm)

Pot na Jošta 51 (Stražišče), Kranj

Štanjel (San Angelo)

Štanjel

Štatemberg (Statenberg)

Makole

Štatemberk, Gorenji Mokronog (Stettenberg)

Štatenberk, Trobelno 

Šteberk (Steegberg)

Cerknica, Podšteberk

Štekl

Gornji Grad – Ljubno

Štravberk (Strauberg)

Novo mesto

Štrlek (Stralek, Stralegg)

Šmarješke Toplice

Štovsenek (Straussenegg)

Šmatevž pri Gomilskem

Šumberk (Schönberg

Sela pri Šumberku, Trebnje

Švarcenek, Završnik (Schwaarzenegg, Nigrignano)

Podgrad pri Vremah, Divača

Švarcenštajn (Schwarzenstein)

Laze pri Velenju

Tabor (Weichselstätten)

Vojnik

Teriška vas (Tarischenhoff)

Dolenji Boštanj, Radna

Tišina (Tysina)

Tišina

Tivolski grad

Ljubljana

Tolmin, Kozlov rob

Tolmin

Tonocov grad

Kobarid

Trebnik (Triebenegg)

Slovenske Konjice

Trebnje (Treffen)

Trebnje

Trilek (Trillegkh) 

Col

Turjak (Auersperg)

Turjak

Turjak stari grad

Turjak

Turn

Brestanica

Turn (Thurm unter Neuburg)

Preddvor

Turn (Turris)

Hrastovec pri Velenju

Turn pri Črnomlju (Thurnau)

Podturn, Črnomelj

Turn Pri Dragatušu (Thurn bei Dragatusch)

Dragatuš

Turnišče (Tuernes)

Zagrebška cesta 84, Ptuj

Tuštanj (Tuffstein)

Moravče, Zgornji Tuštanj

Valdek (Waldeck)

Huda luknja, Gornji Dolič

Velenje

Velenje, velenjski muzej

Velika Nedelja (Gross Sonntag)

Velika Nedelja

Velike Žablje

Velike Žablje – Ajdovščina

Vernek (Werneck)

Vernek, Litija

Verpete (Rephenhof, Sternstein)

Frankolovo

Vesela Gora

Vesela Gora 10

Vikumberg (Vinchimberg)

Beka, Hrpelje-Kozina

Viltuš

Maribor

Vinica

Vinica Breg, Hrvaška

Vinica (Weinitz)

Vinica, Črnomelj

Vipava (Alt Wippach)

Vipava

Vipava Weichselbereg

Višnja Gora

Vipavski Križ

Vipavski Križ

Vipolže 

Vipolže, Goriška Brda

Visoko

Škofja Loka, Visoko pri Poljanah

Višnja Gora (Wichselsberg)

Višnja Gora

Vitanje

Vitanje

Vitanje, Novi grad (Weitenstein)

Vitanje

Vitanje, Stari Grad (Weitenstein)

Vitanje

Vodriž (Wiederdriess)

Slovenj Gradec, Podgorje

Vogrsko (Ungerspach)

Vogrsko

Vojnik (Hochenegg, Horyk, Hehenegg)

Tomaž nad Vojnikom

Volavškov gradič

Dolenji Boštanj, Radna

Volčji Potok (Wolfsbach)

Volčji Potok

Volčji Potok (Wolfspüchell)

Volčji Potok

Vransko (Franz. Wittenbach)

Vransko

Vrbovec (Altenburg)

Nazarje

Vrhkrka (Oberguck)

Poltarice, Ivančna Gorica

Vrhpolje (Schönau)

Vrhpolje 34

Vurberk (Wurmberg)

Slovenske Gorice, Vurberk

Vuzenica, Pistrov grad (Saldenhofen)

Vuzenica

Waldenberk (Waldenberg) Lipnica, Pusti grad

Lipnica pri Radovljici

Zalog (Breitenau, Zalogso)

Straža

Zaprice (Steinbüchel)

Kamnik

Zavrč (Sauritsch)

Zavrč – Ptuj

Zavrh

Spodnja Slivnica – Zavrh

Zbegov Grad (Kebelj, Gibl)

Kebelj pod cerkvijo Sv. Marjete

Zbelovo (Plankenstein)

Zbelovo, Poljčane

Zbelovo (Plankenstein)

Zbelovo pri Poljčanah

Zduša (Sdusch)

Kamnik, Zduša

Zemono

Zemono

Zg. Perovo (Oberperau)

Kamnik

Zgornja Polskava (Oberpulsgau)

Jurčičeva ulica 6, Zg. Polskava

Zgornji Tuhinj

Zgornji Tuhinj

Zoisov Grad (Wochein)

Bohinj

Zreče (Freudenberg)

Zreče

Žaženberk (Sachsenwart)

Sv. Lovrenc pri Preboldu

Žebnik (Sibenegg)

Njivice, Radeče

Železne Dveri (Eisenthor)

Ljutomer, Železne Dveri

Žička kartuzija (Closter Seiz)

Žiče

Žovnek (Ruhethal)

Braslovče

Žovnek (Sannegg)

Podvrh pri Braslovčah

Žušem (Sussenheim)

Dobrina pri Žusmu – Šentjur

Žužemberk (Seisenberg)

Žužemberk

 

Vir

Ivan Stopar: Gradovi na Slovenskem, Cankarjeva založba, 1987.

Ivan Stopar: Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji – med Kozjanskim in porečjem Save, Viharnik, Ljubljana 1993.

Dušan Kos: Vitez in grad, založba ZRC SAZU, 2005.

Hans Pirchegger: Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und Märkte, München 1962.

top

Da lahko stran pravilno deluje, ter da se oceni in izboljša spletno stran je potrebno shranjevati majhne datoteke (imenovane piškotke) na vaš računalniku. Več kot 90% vseh spletnih strani uporablja piškotke, 15. junija 2013 v veljavo vstopil nov zakon ki narekuje, da mora vsaka spletna stran uporabnika obvestiti o uporabi piškotkov in pridobiti njegovo soglasje. .

Se strinjate z uporabo piškotkov na naši spletni strani?

EU Cookie Directive Module Information
.