Rajmund Lampreht uni. dipl. zgo.

December 2015

 Izdelava biografskega članka Dežman Dragotin (Deschmann Karl) za avstrijski biografski leksikon. Naročnik Österreichische Akademie der Wissenschaften, Zentrum für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Kegelgasse 27/2, 1030 Wien.

 

December 2015

 Izdelava biografskega članka Henrik Etbin (Ethbin) Costa za avstrijski biografski leksikon. Naročnik Österreichische Akademie der Wissenschaften, Zentrum für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Kegelgasse 27/2, 1030 Wien.

 

December 2015  

Objava izvirnega znanstvenega članka 1.01 v najstarejši slovenski reviji Časopis za zgodovino in narodopisje = Review for history and ethnography  (ISSN 0590 5966) na temo Izvor in razvoj gospodov Mariborskih.

 

 Junij 2015

 Izdelava biografskega članka Lovro (Lorenz) Toman za avstrijski biografski leksikon. Naročnik Österreichische Akademie der Wissenschaften, Zentrum für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Kegelgasse 27/2, 1030 Wien.

 

Junij 2015

 Izdelava biografskega članka Anton Tomšič za avstrijski biografski leksikon. Naročnik Österreichische Akademie der Wissenschaften, Zentrum für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Kegelgasse 27/2, 1030 Wien.

 

Junij 2015

 Izdelava biografskega članka Dragotin (Karel) Treo za avstrijski biografski leksikon. Naročnik Österreichische Akademie der Wissenschaften, Zentrum für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Kegelgasse 27/2, 1030 Wien.

 

November 2014

Objava poljudnoznanstvenega članka v časopisu Kmečki glas na temo Kronika in družinsko drevo Ratovih.

 

Maj 2012

Objava strokovnega članka (soavtorica Monika Čuš) v reviji Študentski zgodovinski časopis = Student history review  (ISSN 1854 889X) na temo Osnovna šola sv. Duh na Stari Gori od ustanovitve do leta 1910.

 

Maj 2012

Objava strokovnega članka v reviji Študentski zgodovinski časopis = Student history review  (ISSN 1854 889X) na temo Maribor prvo leto pod nemško oblastjo s posebnim ozirom na preskrbo prebivalstva, tržnico ter karte za oblačila in živila.

 

Maj 2012

Objava strokovnega članka v reviji Študentski zgodovinski časopis = Student history review  (ISSN 1854 889X) na temo Izdelava družinskega drevesa – predstavitev prednosti arhivskega gradiva napram DNK analizam in virov z interneta.

 

Marec 2012

Izdelava biografskega članka Gustav Thurn-Valsassina za avstrijski biografski leksikon. Naročnik Österreichische Akademie der Wissenschaften, Zentrum für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Kegelgasse 27/2, 1030 Wien.

 

December 2011   

Objava izvirnega znanstvenega članka 1.01 v najstarejši slovenski reviji Časopis za zgodovino in narodopisje = Review for history and ethnography  (ISSN 0590 5966) na temo Hotinja vas pod oblastjo KLO med letom 1945 in 1948.

 

Julij 2011

Izdelava biografskega članka Luka Svetec za avstrijski biografski leksikon. Naročnik Österreichische Akademie der Wissenschaften, Zentrum für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung, Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, Kegelgasse 27/2, 1030 Wien. Objava 2012 – 63. Lieferung (1815-1950).

 

Maj 2011

Objava strokovnega članka v reviji Študentski zgodovinski časopis = Student history review  (ISSN 1854 889X) na temo Kočevje od prihoda kočevskih Nemcev do 20. stoletja.

 

Februar 2011

Objava izvirnega znanstvenega članka 1.01 v reviji Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino = Chronicle, review for Slovenian local history  (ISSN 0023 4923) na temo Selnica ob Dravi leta 1945 pod oblastjo Krajevnega ljudskega odbora.

 

Oktober 2010

Objava izvirnega znanstvenega članka 1.01 v najstarejši slovenski reviji Časopis za zgodovino in narodopisje = Review for history and ethnography  (ISSN 0590 5966) na temo Preskrba mesta Maribor leta 1941.

 

1. november 2007 – 30. september 2009

Član Akademskega zbora Filozofske fakultete ter študentski zastopnik v volilni komisiji za senat Univerze Maribor – razpravljanje in oblikovanje predlogov, ki so bili v interesu fakultete.

 

1. november 2007 – 30. september 2009

Član Strokovnega sveta Univerzitetne knjižnice Maribor, kot zastopnik študentov –  razpravljanje in dajanje mnenj o delovanju knjižnice ter iskanje za uporabnike boljše rešitve.

 

1. november 2007 – 30. september 2008

Član Komisije za Znanstveno raziskovalno delo Filozofske fakultete Maribor, zastopnik študentov – pregledovanje pravilnosti vpisne dokumentacije za podiplomski študij, odobritev ali zavrnitev dispozicij za magisterske in doktorske naloge ter pregledovanja delovanja podiplomskega študija.

 

1. januar 2007 – 1. januar 2010

Predsednik študentske sekcije Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča v Mariboru. Rajmund Lampreht je organiziral elektronsko bazo e-naslovov študentov zgodovine preko katere se je nato obveščalo študente o vseh aktivnostih, ki so bile zanje zanimive. Organiziral je študentska predavanja, debate in delavnice.

 

1. april 2005 – 1. september 2012

Glavni urednik in eden izmed ustanoviteljev strokovno znanstvenega Študentskega zgodovinskega časopisa. Študentski zgodovinski časopis najdemo v vseh večjih arhivih, muzejih, inštitutih in knjižnicah - dostopen je v 21 knjižnicah po Sloveniji, kot zanimivost tudi v Trstu in Celovcu. Najdemo ga pod ISSN številko 1854-889X.

 

September 2009

Diplomiral na temo: Dogodki, ki so zaznamovali Maribor leta 1941, v luči Marburger Zeitung.

 

April 2007

Objava strokovnega članka v reviji Študentski zgodovinski časopis = Student history review  (ISSN 1854 889X) na temo Zadnje ure bojne ladje Bismarck.

 

Kliknite tukaj za kontaktne podatke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top

Da lahko stran pravilno deluje, ter da se oceni in izboljša spletno stran je potrebno shranjevati majhne datoteke (imenovane piškotke) na vaš računalniku. Več kot 90% vseh spletnih strani uporablja piškotke, 15. junija 2013 v veljavo vstopil nov zakon ki narekuje, da mora vsaka spletna stran uporabnika obvestiti o uporabi piškotkov in pridobiti njegovo soglasje. .

Se strinjate z uporabo piškotkov na naši spletni strani?

EU Cookie Directive Module Information
.